JCE Group AB

JCE fullföljer Erbjudandet till aktieägarna i Cybercom och förlänger acceptperioden

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 09:13 CET

JCEs innehav kommer efter fullföljande av Erbjudandet att uppgå till cirka 41,4 procent av kapital och röster i Cybercom
Acceptperioden förlängs till och med den 12 december 2006
JCE Group AB ("JCE") lämnade den 2 oktober 2006 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Cybercom Group Europe AB ("Cybercom") att överlåta samtliga aktier till JCE för 38 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). Vid utgången av den ordinarie acceptperioden för Erbjudandet den 21 november 2006 hade aktieägare med ett innehav av 3 313 498 aktier i Cybercom, motsvarande cirka 26,9 procent av kapital och röster, accepterat Erbjudandet.

Vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet ägde JCE 1 784 945 aktier i Cybercom, motsvarande cirka 14,5 procent av kapital och röster. Därefter har JCE utanför Erbjudandet förvärvat
6 600 aktier motsvarande cirka 0,1 procent av kapital och röster. Tillsammans med hittills inkomna accepter äger JCE totalt 5 105 043 aktier i Cybercom, vilket motsvarar cirka 41,4 procent av kapital och röster i Cybercom.

JCE har beslutat att fullfölja Erbjudandet och förklara det ovillkorat. Samtliga i Erbjudandet uppställda villkor har uppfyllts eller frånfallits av JCE, varför tidigare uppställda villkor inte gäller under den förlängda acceptperioden. För de aktieägare som accepterat Erbjudandet under ordinarie acceptperiod kommer redovisning av likvid att ske omkring den 28 november 2006.

För att möjliggöra deltagande i Erbjudandet för de aktieägare som ännu inte accepterat Erbjudandet har JCE beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 12 december 2006 klockan 17.00. För de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas redovisning av likvid att kunna ske omkring den 19 december 2006. JCE kan komma att förvärva ytterligare Cybercomaktier på marknaden.

JCE har genom separat pressmeddelande idag offentliggjort fullföljandet av erbjudandet till aktieägarna i Semcon AB.

Göteborg, den 23 november 2006
JCE Group AB
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Verkställande direktör, Consafe IT AB: Per Edlund
Tel: +46 (0) 8 792 95 00
Mobil: +46 (0) 708 28 93 56

Styrelseordförande och verkställande direktör, JCE Group AB: J Christer Ericsson
Tel: +46 (0) 31 759 55 00
Mobil: +46 (0) 708 19 91 30