JCE Group AB

JCE Group offentliggör tillägg till erbjudandehandlingar avseende buden på Cybercom och Semcon

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 15:02 CET

Detta pressmeddelande får inte distribueras till eller offentliggöras i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan eller Kanada eller annat land där sådan distribution förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Erbjudandena lämnas inte till personer i dessa länder eller personer i annat land, vilkas deltagande kräver ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk lag.

JCE Group AB ("JCE") lämnade den 2 oktober 2006 offentliga erbjudanden till aktieägarna i Cybercom Group Europe AB ("Cybercom") och Semcon AB ("Semcon") att överlåta samtliga aktier till JCE ("Erbjudandena"). Den 26 oktober 2006 offentliggjorde JCE erbjudandehandlingar avseende Erbjudandena.

I anledning av att styrelserna i Cybercom och Semcon offentliggjort sina uttalanden om Erbjudandena den 13 respektive den 14 november 2006, offentliggör JCE idag tillägg till erbjudandehandlingar. Tilläggen till erbjudandehandlingarna finns tillgängliga på JCEs hemsida www.jcegroup.se samt tillhandahålls i tryckt form hos JCE Group AB, Box 53230, 400 16 Göteborg med besöksadress Högåsplatsen 3. Tilläggen till erbjudandehandlingarna finns även tillgängliga på Kaupthing Banks hemsida www.kaupthing.se samt tillhandahålls i tryckt form hos Kaupthing Bank Sverige AB, Emissionsavdelningen, 107 81 Stockholm med besöksadress Stureplan 19. Distribution av tilläggen till erbjudandehandlingarna till Cybercoms och Semcons aktieägare beräknas att kunna påbörjas den 17 november 2006.

Acceptperioderna för Erbjudandena inleddes den 30 oktober 2006 och löper till och med den 21 november 2006. Under förutsättning att JCE fullföljer Erbjudandena senast den 24 november 2006, beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 28 november 2006. JCE förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioderna, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.


Göteborg, 16 november 2006

JCE Group AB

Styrelsen


För ytterligare information, kontakta:

Verkställande direktör, Consafe IT AB: Per Edlund
Tel: +46 (0) 8 792 95 00
Mobil: +46 (0) 708 28 93 56

Styrelseordförande och verkställande direktör, JCE Group AB: J Christer Ericsson
Tel: +46 (0) 31 759 55 00
Mobil: +46 (0) 708 19 91 30