JC Jeans Company

JCs försäljning till konsument i april

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 17:21 CEST

JC redovisar för april 2004 en total försäljning till konsument om 180,5 Mkr (178,4) i egna butiker och franchisebutiker. I Sverige ökade försäljningen med 3,0 procent och i jämförbara butiker med 4,6 procent jämfört med samma månad föregående år.

Sammantaget uppgick den totala försäljningen till konsument för årets första fyra månader till 636,0 Mkr (689,1). I Sverige minskade försäljningen med 5,3 procent jämfört med samma period 2003.

JCs försäljning till konsument
JCs försäljning till konsument omfattar den försäljning som sker i såväl egna butiker som franchisebutiker och omfattar samtliga koncept; JC 6-25 år, Brothers och Sisters. Uppgift om försäljning till konsument lämnas månadsvis. Av den totala försäljningen stod den svenska marknaden för cirka 79 procent under år 2003.

JC-koncernens intäkter
JC-koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Uppgift om intäkter lämnas kvartalsvis.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thommy Nilsson, VD, telefon 0709-172375.


JC utvecklar och driver koncept för modebutiker på den svenska och internationella klädmarknaden. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om drygt fyra procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge, Finland och Tyskland. Antalet butiker uppgår till 270. JC-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 19 april 2000.