JC Jeans Company

JCs försäljning till konsument i augusti

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2003 15:11 CEST

JC redovisar för augusti 2003 en total försäljning till konsument om 214,0 Mkr (212,2) i egna butiker och franchisebutiker. I Sverige ökade försäljningen med 7,4 procent jämfört med samma månad föregående år.

Sammantaget för årets åtta första månader uppgick den totala försäljningen till konsument till 1 448,4 Mkr (1 469,1). I Sverige ökade försäljningen med 1,8 procent för årets åtta första månader jämfört med samma period föregående år.

JCs försäljning till konsument
JCs försäljning till konsument omfattar den försäljning som sker i såväl egna butiker som franchisebutiker. Uppgift om försäljning till konsument lämnas månadsvis. Av den totala försäljningen stod den svenska marknaden för cirka 76 procent under år 2002.

JC-koncernens intäkter
JC-koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Uppgift om intäkter lämnas kvartalsvis.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thommy Nilsson, VD, telefon 0709-172375.