JC Jeans Company

JCs försäljning till konsument i juni

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2003 15:33 CEST

JC redovisar för juni 2003 en försäljning till konsument om 166,9 Mkr i egna butiker och franchisebutiker. Det är en minskning med 1,2 procent jämfört med samma månad föregående år.

Sammantaget för årets sex första månader uppgick försäljningen till konsument till 1 072,3 Mkr, vilket motsvarar en minskning med 0,6 procent jämfört med samma period 2002.

JCs försäljning till konsument
JCs försäljning till konsument omfattar den försäljning som sker i såväl egna butiker som franchisebutiker. Uppgift om försäljning till konsument lämnas månadsvis. Av den totala försäljningen stod den svenska marknaden för cirka 76 procent under år 2002.

JC-koncernens intäkter
JC-koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Uppgift om intäkter lämnas kvartalsvis.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thommy Nilsson, VD, telefon 0709-172375.


JC utvecklar och driver koncept för modebutiker på den svenska och internationella klädmarknaden. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC har fyra koncept – Jeans & Clothes, Boys & Girls, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka fem procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge, Finland och Tyskland. Antalet butiker uppgår till 278. JC-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 19 april 2000.