JC Jeans Company

JCs försäljning till konsument i juni

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 11:27 CEST

JC redovisar för juni 2004 en total försäljning till konsument om 173,1 Mkr (166,9) i egna butiker och franchisebutiker. I Sverige ökade försäljningen med 6,2 procent jämfört med samma månad föregående år.

Sammantaget uppgick den totala försäljningen till konsument för årets första sex månader till 1 001,3 Mkr (1 072,3). I Sverige minskade försäljningen med 4,4 procent jämfört med samma period 2003.

JCs försäljning till konsument
JCs försäljning till konsument omfattar den försäljning som sker i såväl egna butiker som franchisebutiker och omfattar samtliga koncept; JC 6-25 år, Brothers och Sisters. Uppgift om försäljning till konsument lämnas månadsvis. Av den totala försäljningen stod den svenska marknaden för cirka 79 procent under år 2003.

JC-koncernens intäkter
JC-koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Uppgift om intäkter lämnas kvartalsvis.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thommy Nilsson, VD, telefon 0709-172375.