JC Jeans Company

JCs försäljning till konsument i maj

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2003 17:00 CEST

JC redovisar för maj 2003 en försäljning till konsument om 216,4 Mkr i egna butiker och franchisebutiker. Det är en ökning med 6,4 procent jämfört med samma månad föregående år.

Sammantaget för årets fem första månader uppgick försäljningen till konsument till 905,5 Mkr, vilket motsvarar en minskning med 0,5 procent jämfört med samma period 2002.

JCs försäljning till konsument
JCs försäljning till konsument omfattar den försäljning som sker i såväl egna butiker som franchisebutiker. Uppgift om försäljning till konsument lämnas månadsvis. Av den totala försäljningen stod den svenska marknaden för cirka 76 procent under år 2002.

JC-koncernens intäkter
JC-koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Uppgift om intäkter lämnas kvartalsvis.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thommy Nilsson, VD, telefon 0709-172375.