JC Jeans Company

JCs försäljning till konsument i november

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 15:19 CET

JC redovisar för november 2003 en total försäljning till konsument om 164,8 Mkr (187,8) i egna butiker och franchisebutiker. I Sverige minskade försäljningen med 8,5 procent jämfört med samma månad föregående år.

Sammantaget för årets elva första månader uppgick den totala försäljningen till konsument till 2 040,1 Mkr (2 113,7). I Sverige minskade försäljningen med 0,2 procent för årets elva första månader jämfört med samma period föregående år.

JCs försäljning till konsument
JCs försäljning till konsument omfattar den försäljning som sker i såväl egna butiker som franchisebutiker. Uppgift om försäljning till konsument lämnas månadsvis. Av den totala försäljningen stod den svenska marknaden för cirka 76 procent under år 2002.

JC-koncernens intäkter
JC-koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Uppgift om intäkter lämnas kvartalsvis.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thommy Nilsson, VD, telefon 0709-172375.