JC Jeans Company

JCs försäljning till konsument i september

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 16:10 CEST

JC redovisar för september 2003 en total försäljning till konsument om 207,4 Mkr (228,6) i egna butiker och franchisebutiker. I Sverige minskade försäljningen med 6,9 procent jämfört med samma månad föregående år.

Sammantaget för årets nio första månader uppgick den totala försäljningen till konsument till 1 655,8 Mkr (1 697,7). I Sverige ökade försäljningen med 0,6 procent för årets nio första månader jämfört med samma period föregående år.

JCs försäljning till konsument
JCs försäljning till konsument omfattar den försäljning som sker i såväl egna butiker som franchisebutiker. Uppgift om försäljning till konsument lämnas månadsvis. Av den totala försäljningen stod den svenska marknaden för cirka 76 procent under år 2002.

JC-koncernens intäkter
JC-koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Uppgift om intäkter lämnas kvartalsvis.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thommy Nilsson, VD, telefon 0709-172375.