JC Jeans Company

JCs försäljning till konsument i september

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 13:26 CEST

JC redovisar för september 2004 en total försäljning till konsument om 212,3 Mkr (207,6) i egna butiker och franchisebutiker – en ökning med 2,3 procent. I Sverige ökade försäljningen med 1,6 procent jämfört med samma månad föregående år.

Sammantaget uppgick den totala försäljningen till konsument för årets första nio månader till 1 613,1 Mkr (1 655,8). I Sverige minskade försäljningen med 1,9 procent jämfört med samma period 2003.

JCs försäljning till konsument
JCs försäljning till konsument omfattar den försäljning som sker i såväl egna butiker som franchisebutiker och omfattar samtliga koncept; JC 6-25 år, Brothers och Sisters. Uppgifter om försäljning till konsument lämnas månadsvis. Av den totala försäljningen stod den svenska marknaden för cirka 79 procent under år 2003.

JC-koncernens intäkter
JC-koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Uppgifter om intäkter lämnas kvartalsvis.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thommy Nilsson, VD, telefon 0709-172375.