Svenskt Näringsliv

Jeanette Lesslie får Svenskt Näringslivs säkerhetsstipendium 2010

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 16:06 CET

Jeanette Lesslie, AB Nya Grand Hôtel, har tilldelats Svenskt Näringslivs säkerhetsstipendium för år 2010. Det utdelades på torsdagen vid Näringslivets Säkerhetsdelegations (NSD) årsseminarium i Stockholm.
Av motiveringen framgick att Jeanette Leslie, Säkerhetschef på Grand Hôtel, genom ett tydligt ledarskap, synlighet och kreativitet har lyckats göra säkerhetsarbetet till en viktig konkurrensfaktor i sin dagliga yrkesverksamhet. Hon har dessutom genom sin pedagogiska förmåga och sitt gedigna engagemang inom säkerhetsområdet entusiasmerat många andra att medverka i trygghetsskapande aktiviteter. Jeanette Lesslie har framgångsrikt visat hur man skapar acceptans genom väl motiverade säkerhetsåtgärder som leder till ökad trygghet och lönsamhet.

Svenskt Näringslivs säkerhetsstipendium, som instiftades vid NSDs 25-årsjubileum 1992, är ett rese- och utbildningsstipendium på 25 000 kr. Det utdelas till en person, verksam inom säkerhetsområdet, som utfört framstående insatser för förbättrad säkerhet och därmed högre effektivitet. I bedömningen för stipendiet beaktas särskilt positiva satsningar på utveckling, kvalitetshöjande åtgärder samt förankring av säkerhetsarbetet i företaget.

För mer information kontakta:
Tommy Svensson, Säkerhetsexpert Svenskt Näringsliv 08-553 430 49
Jeanette Lesslie, Säkerhetschef AB Nya Grand Hôtel, 08-679 37 38
Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och drygt 55 000 företag
med 1,7 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se
och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/
Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.