Jeeves Information Systems AB

Jeeves certifierar partners genom samarbete med Enlight

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2003 10:57 CET

(JEEV) Jeeves Information Systems AB har valt det O-listenoterade
företaget Enlight som partner inom test och certifiering av kunskap för
sina partners. Genom att erbjuda certifiering så kan utbildning och
implementering av affärssystemet Jeeves Enterprise effektiviseras och
totalkostnaden för kunden att ta ett nytt system i drift minskas.
"Våra partners är nyckeln till vår egen framgång. Certifiering stärker
våra partners ytterligare och garanterar en hög kompetensnivå. Kunden
får en säkrad leveranskvalitet och lägre kostnader för utbildning och
implementering av affärssystemet", säger Nicolas Ehrling, VD på Jeeves
Information Systems.

Användningen av körkort och certifiering blir allt vanligare för
leverantörer av avancerade system och lösningar. Genom att certifiera
sina konsulter kan Jeeves partners och återförsäljare bevisa sin
kompetens och därmed öka sin konkurrenskraft.

"Jeeves har valt en komplett onlinelösning för test och certifiering,
inklusive design och utveckling av tester samt drift. Det är glädjande
att få Jeeves som partner, säger Urban Doverholt, VD på Enlight AB.
"Jeeves säkrar kvalitet i alla sina processer, och kvalitetssäkring av
kunskap genom certifiering blir därför en naturlig del i Jeeves
lösningar."

För mer information kontakta:
Nicolas Ehrling, Verkställande Direktör, Jeeves Information Systems AB
Tel: +46 8 587 099 42, mobil: +46 70 480 6070, e-mail:
nicolas.ehrling@jeeves.se
Urban Doverholt, Verkställande Direktör, Enlight AB
Tel: +46 8 597 960 00

Fakta om Jeeves
Jeeves Information Systems AB utvecklar affärssystem för medelstora
företag inom tillverkning, handel, service- och tjänstesektorerna.
Företaget, med sina 45 anställda, är fokuserat på produktutveckling
medan försäljning sker genom 350 engagerade och kunniga medarbetare och
konsulter med bransch- och specialkompetens inom olika affärsprocesser.
Jeeves Information Systems AB samarbetar med ett 15-tal partners i
världen och enbart i Sverige finns partners representerade på ett
tjugotal orter. Företagets huvudprodukt är Jeeves Enterprise som finns
installerad på fler än 900 företag med över 13 000 användare. Den
nuvarande verksamheten startade 1992 och sedan 1999 är företaget noterat
på Stockholms Fondbörs O-lista.
Mer information finns på www.jeeves.se
Fakta om Enlight
Enlight är Europas ledande företag inom test och certifiering online.
Över 6 miljoner tester har tagits i över 3000 testcenter via Enlights
lösningar, och Enlight har kontor i Sverige, Tyskland, England,
Nederländerna och Belgien. Enlight grundades 1993, och är noterat på
Stockholmsbörsens O-lista. Affärsidén är att inspirera och förenkla din
personliga och professionella utveckling, genom att leverera
onlinelösningar för kvalitetssäkrat lärande. Enlight levererar i dag
rikstäckande certifieringslösningar i Tyskland, Storbritannien, Irland,
Holland, Belgien, Sverige, Norge, Danmark, Australien, Nya Zeeland,
Schweiz, Liechtenstein, Österrike och Kanada. Mer information finns på
www.enlight.net.