Jeeves Information Systems AB

Jeeves effektiviserar SRB Gruppens tjänsteverksamhet och möjliggör snabb expansion

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2003 11:21 CEST

Jeeves effektiviserar SRB Gruppens tjänsteverksamhet och möjliggör snabb expansion

(JEEV) Jeeves Information Systems AB’s partner Omnilog AB har tecknat avtal med SRB Gruppen AB om leverans och implementering av affärssystemet Jeeves Enterprise. Affären inkluderar Jeeves Enterprise moduler för Redo-visning, Kund- och Leverantörsreskontror, Projekt, Marknad & Säljstöd och Grafisk planering och systemet kommer att hantera tidrapportering för 300 konsulenter. Det initiala ordervärdet är 700.000 SEK.

Affären med SRB Gruppen visar att Jeeves Enterprise med dess anpassnings-barhet mycket väl möter tjänsteproducerande företags krav och behov. SRB Gruppen är ett av Sveriges ledande merchandiseföretag med 300 konsulenter som ser till att livsmedelsproducenternas produkter får önskat utrymme i livsmedelsbutikerna. Tjänster som erbjuds är att bl a att packa upp varor i butikens hyllor och se till att de exponeras på ett tillfredsställande sätt. För att kunna utnyttja konsulenternas tid så effektivt som möjligt krävs ett system som hela tiden kan visa aktuell planering och beläggninsgrad.

"Idag begränsas vår effektivitet av det faktum att vi har flera informationskällor. Med Jeeves och Omnilogs lösning får vi ett system som hanterar allt, vilket ökar vår effektivitet och våra förutsättningar till en fortsatt expansion. Systemet stöder de affärskritiska processerna för planering, genomförande och uppföljning av våra uppdrag. Nu kan vi växa i den takt vi vill och systemet kan anpassas efter hur marknaden utvecklas", säger Mikael Edeslätt, Affärsutvecklare på SRB Gruppen AB.

"I kommande etapp av projektet kommer konsulenternas tidrapportering att automatiseras. De ska kunna rapportera sin tid när de är ute på fältet, antingen via hemsidan, via en handdator eller via handskriven tidrapport som tolkas av systemet, säger Pär Heed, säljare på Omnilog AB.

"Omnilog visade snabbt att de förstod vår verksamhet. Det faktum att de har lång och gedigen erfarenhet av att implementera och anpassa Jeeves till olika verksamheter var avgörande för oss vid valet av nytt affärssystem. Våra krav är unika och det finns inget givet standardsystem för vår verksamhet", säger Mikael Edeslätt.

Denna typ av tjänster som SRB tillhandahåller till livsmedelsproducenterna sköts ofta av producenternas egna säljare eller av butikspersonal. Genom att istället köpa tjänsterna av SRB kan producenternas spara mycket tid och pengar. Konceptet är väl etablerat i USA och förväntas få större genomslag även i Skandinavien och övriga Europa.


För mer information kontakta:
Nicolas Ehrling, Verkställande Direktör, Jeeves Information Systems AB
Tel: +46 8 587 099 42, mobil: +46 70 480 6070, e-mail: nicolas.ehrling@jeeves.se
Mikael Edeslätt, Affärsutvecklare, SRB Gruppen AB
Tel: +46 8 740 00 00, mobil: +46 707 690901, e-mail: mikael.edeslatt@srbgruppen.se
Pär Heed, Säljare, Omnilog
Tel: +46 8 729 65 18 , mobil: +46 709 166 654, e-mail: par.heed@omnilog.se

Fakta om Jeeves
Jeeves Information Systems AB utvecklar affärssystem för medelstora företag inom tillverkning, handel, service- och tjänstesektorerna. Företaget, med sina 45 anställda, är fokuserat på produktutveckling medan försäljning sker genom 350 engagerade och kunniga medarbetare och konsulter med bransch- och specialkompetens inom olika affärsprocesser. Jeeves Information Systems AB samarbetar med ett 15-tal partners i världen och enbart i Sverige finns partners representerade på ett tjugotal orter. Företagets huvudprodukt är Jeeves Enterprise som finns installerad på fler än 900 företag med över 13 000 användare. Den nuvarande verksamheten startade 1992 och sedan 1999 är företaget noterat på Stockholms Fondbörs O-lista.

Fakta om Jeeves Enterprise
Jeeves Enterprise är ett komplett affärssystem i Windows-miljö och är tack vare sin öppenhet en oslagbar plattform för web-applikationer och e-handel. Tack vare en unik design bevaras alla kundanpassningar vid versionsuppgradering. Programvaran innehåller alla rutiner från Ekonomi, Logistik, Service, Tid & Projekt till CRM och SCM (Supply chain Management). Jeeves Enterprise har ett flexibelt användargränssnitt som tillåter egen design och innehåller dessutom ett kraftfullt makrospråk som utnyttjas för kundanpassningar. Flexibiliteten och anpassningsbarheten i Jeeves Enterprise gör den till en lämplig lösning för större företag som vill ha ett gemensamt affärssystem för sina medelstora och mindre dotterbolag.

Mer information finns på www.jeeves.se

Fakta om SRB Gruppen AB
SRB Gruppen AB är ett av Sveriges ledande merchandiseföretag. Företaget har en rikstäckande verksamhet med huvudkontor i Stockholm och sex regionkontor. Verksamheten har sedan 1995 haft en stark tillväxt. Den årliga genomsnittliga omsättningsökningen har varit ca 50 %. Merchan-disetjänsterna levereras av 300 konsulenter vilka årligen genomför ca 140 000 uppdrag på 300 orter i Sverige. Uppdragsgivare är i första hand större livsmedelsproducenter.

Fakta om Omnilog
Omnilog AB fokuserar på leverans och support av affärssystemet Jeeves Enterprise som har levererats till 900 kunder med 13 000 användare i främst de nordiska länderna. Omnilog AB har i Sverige 150 aktiva kunder med 2 200 användare som vi successivt förser med nya funktioner och ger on-line support för att säkerställa hög driftsäkerhet. Förutom affärssystemet Jeeves Enterprise marknadsför vi lösningar inom digital fakturahantering, integration till andra system, EDI-funktioner, XML, tullhantering. Vi har även långtgående samarbete med två andra organisationer som levererar system till energisektorn och har verksamhetskonsulter inom inköp, service och underhåll. Samarbetet har förstärkts genom ägarandelar i Omnilog AB. Omnilog-gruppen sysselsätter c:a 60 konsulter med en lönsam verksamhet. Bland våra kunder kan nämnas SSAB Oxelösund, SOS Alarm, Saab Marine, Celsius Metech, ABB Kabeldon, Dotcom Solutions, Philips Business Communications, Stroede Ralton, Active Biotech och Tetrapak GTS.

Mer information finns på www.omnilog.se