Jeeves Information Systems AB

Jeeves expanderar i Holland med HIJUM affär

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2003 11:24 CEST

(JEEV) Jeeves Information Systems AB’s partner i Holland, JIS Nederland BV, har tecknat avtal med HIJUM Group BV om leverans och implementering av affärssystemet Jeeves Enterprise. Affären inkluderar Jeeves Enterprise moduler för Order, Lager, Fakturering, Inköp, Redovisning och CRM för 16 användare. Det initiala ordervärdet är 900 000 SEK.

HIJUM Group som tillverkar specialverktyg för stål- och metallbearbetning för bl a skeppsvarv och flygplansindustrin befinner sig i ett expansivt skede och ser nu en stadigt växande efterfrågan från sina kunder.

"Med Jeeves Enterprise får vi ett skalbart och modernt ERP-system som ger stöd för en offensiv expansion. Vi sökte ett system som ger full integration med våra kunder och våra leverantörer, vilket leder till att vi kan höja vår servicegrad. Att ha hög tillgänglighet till våra produkter och korta leveranstider är avgörande konkurrensfaktorer, och vi ser investeringen i Jeeves Enterprise som ett ytterst strategiskt beslut, förklarar Marcel Van Hijum, VD på HIJUM Group BV.

"Jeeves Enterprise har ett mycket användarvänligt gränssnitt som är lätt att anpassa till HIJUM Groups behov. Systemets unika tekniska plattform med inbyggd skalbarhet samt det faktum att det är lätt att uppgradera ger HIJUM Group ett affärssystem som de kan växa med, med en låg Total Cost of Ownership (TCO), säger Jos Bruins, VD på JIS Nederland BV.

"Vi valde Jeeves Enterprise därför att det är ett öppet system, användarvänligt och mycket flexibelt – ett system som enkelt kan anpassas till vårt sätt att arbeta. Det är häpnadsväckande enkelt att själv anpassa fönster och fält utan programmeringshjälp och dessutom behålla alla anpassningar när systemet uppgraderas. Vi valde JIS Nederland som vår IT partner tack vare deras erfarenhet och deras förmåga att förstå vår verksamhet", fortsätter Marcel Van Hijum.

Affären med HIJUM är ytterligare ett bevis på att Jeeves Enterprise är ett system som lätt och framgångsrikt kan anpassas till olika bransch- och nischbehov.

För mer information kontakta:

Nicolas Ehrling, Verkställande Direktör, Jeeves Information Systems AB
Tel: +46 8 587 099 42, mobil: +46 70 480 6070, e-mail: nicolas.ehrling@jeeves.se
Marcel Van Hijum, Verkställande Direktör, HIJUM Group BV
Tel: +31 251 278 930, e-mail: info@hijum.nl
Jos Bruins, Verkställande Direktör JIS Nederland BV
Tel: +31 74 255 25 80, e-mail: info@jisnl.com


Fakta om Jeeves
Jeeves Information Systems AB utvecklar affärssystem för medelstora företag inom tillverkning, handel, service- och tjänstesektorerna. Företaget, med sina 45 anställda, är fokuserat på produktutveckling medan försäljning sker genom 350 engagerade och kunniga medarbetare och konsulter med bransch- och specialkompetens inom olika affärsprocesser. Jeeves Information Systems AB samarbetar med ett 15-tal partners i världen och enbart i Sverige finns partners representerade på ett tjugotal orter. Företagets huvudprodukt är Jeeves Enterprise som finns installerad på fler än 900 företag med över 13 000 användare. Den nuvarande verksamheten startade 1992 och sedan 1999 är företaget noterat på Stockholms Fondbörs O-lista.


Fakta om Jeeves Enterprise
Jeeves Enterprise är ett komplett affärssystem i Windows-miljö och är tack vare sin öppenhet en oslagbar plattform för web-applikationer och e-handel. Tack vare en unik design bevaras alla kundanpassningar vid versionsuppgradering. Programvaran innehåller alla rutiner från Ekonomi, Logistik, Service, Tid & Projekt till CRM och SCM (Supply chain Management). Jeeves Enterprise har ett flexibelt användargränssnitt som tillåter egen design och innehåller dessutom ett kraftfullt makrospråk som utnyttjas för kundanpassningar. Flexibiliteten och anpassningsbarheten i Jeeves Enterprise gör den till en lämplig lösning för större företag som vill ha ett gemensamt affärssystem för sina medelstora och mindre dotterbolag.

Mer information finns på www.jeeves.se


Fakta om HIJUM Group BV
HIJUM är specialiserade på tillverkning av specialverktyg för stål- metallbearbetning för metallindustrin. I Benelux levererar HIJUM till skeppsvarv, flygplansindustrin, instrument- och maskintillverkare. Huvudkontoret finns i Velsen-Nord, Nederländerna och HIJUM är nu också representerat i Belgien, med ett säljkontor i Gent.

Mer information finns på www.hijum.nl


Fakta om JIS Nederland BV
JIS Nederland BV erbjuder integrerade IT- lösningar till tillverkningsindustrin, handels- och projekt & tjänsteföretag. Med vår kännedom om marknaden och vår kompetens garanterar vi effektiva implementeringar. Vi tillhandahåller service och värdebaserade tjänster i långsiktiga relationer där vår erfarenhet garanterar djupa kunskaper i den komplexitet som mjukvaru-implementationer innebär. Som affärskonsulter säkerställer vi en resultatorienterad övergång för våra kunder och full respekt och förståelse för deras unika situation. Switch, Quote Components, Hamat, Hijum Group and Marcandi är kunder som valt JIS Nederland som IT partner och Jeeves som affärssystem.

Mer information finns på www.jisnl.com