Jeeves Information Systems AB

Jeeves expanderar i Tyskland

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 08:58 CET

Jeeves Information Systems kan idag informera att man startar en Master Partner för den tyska marknaden. Genom ett tyskt intressebolag, Jeeves Informationssysteme GmbH, inleds starka expansionsplaner. Målsättningen är att inom 18 månader ha knutit upp minst 10 helt nya partners på den tyska marknaden.
- Tyskland är en nyckelmarknad för affärssystem, värd 350 miljoner Euro, säger Nicolas Ehrling, verkställande direktör för Jeeves Information Systems.

Jeeves Information Systems affärsstrategi är att utveckla affärssystemen Jeeves Enterprise, Garp och Reveny G5. All försäljning och implementation genomförs via ett globalt partnernätverk, som idag innefattar ett 60-tal partners. I Tyskland har Jeeves Information Systems varit representerade sedan 1998. Under 2005 tecknades ett samarbetsavtal med nuvarande partnern, eQstend Solutions.

Tidigare i höst (2006-11-28) kunde Jeeves Information Systems berätta att man har startat ett nytt internationellt partnerkoncept, Master Partner, som syftar till att öka Jeeves Information Systems närvaro på olika marknader. Tyskland blir den andra marknaden som får en Master Partner – Jeeves Informationssysteme GmbH.

En av Jeeves Informationssysteme GmbH viktigaste uppgifter blir att rekrytera nya partners för den tyska marknaden. Målsättningen är att under en 18-månadersperiod knyta upp ett 10-tal helt nya partners. Därmed kommer Jeeves Enterprise få en betydligt högre närvaro på den tyska marknaden. En annan viktig uppgift för Jeeves Informationssysteme GmbH blir att stödja sina tyska partners med produktspecifik kompetens via utbildningar, säljstöd och marknadsaktiviteter.

- Genom vår Master Partner, Jeeves Informationssysteme GmbH, får vi en helt annan närvaro på den tyska marknaden. Marknaden för affärssystem är mycket stor i Tyskland och vi får nu rejäla möjligheter att växa. Vi kommer inte bara kunna delta i fler upphandlingar, utan vi får en mängd nya kontaktytor där Jeeves Enterprise kommer att uppmärksammas, säger Nicolas Ehrling.

Master Partnerkonceptet är Jeeves Information Systems största internationella satsning och kommer att genomföras på ett antal nyckelmarknader. Jeeves Informationssysteme GmbH som blir Master Partner för den tyska marknaden samägs av Jeeves Information Systems AB (15 %) och den tyska samarbetspartnern eQstend Solutions (85 %).

- Enligt Gartner Group dominerar SAP den tyska marknaden med 58% av marknaden. Ett stort antal mindre affärssystem har sammanlagt 23% av marknadsandelarna, men det intressanta är dessa systems gamla teknologi. Här kommer Jeeves Enterprise bli en frisk fläkt med sin ytterst moderna och flexibla tekniska plattform. Det är fullt realistiskt att vi inom 5 år når en marknadsandel om 2%, vilket enligt Gartner Group skulle motsvara 65 miljoner Euro, säger Oliver Schlüter, Managing Director för Jeeves Informationssysteme GmbH.

Investeringskostnaderna för Jeeves Informationssysteme GmbH är redan tagna och bolagets framtida utgifter väntas inte belasta Jeeves Information Systems AB.


För mer information, vänligen kontakta:

Nicolas Ehrling
CEO, Jeeves Information Systems
Tel: 0708-80 60 70
E-post: nicolas.ehrling@jeeves.se


Fakta om Jeeves Information Systems
Jeeves Information Systems AB utvecklar affärssystem för företag inom tillverkning, handel, service- och tjänstesektorerna. Företaget är fokuserat på produktutveckling medan försäljning sker genom dotterbolag, partners och återförsäljare. Koncernen samarbetar med bortåt 60 partners globalt och i Sverige finns partners representerade på ett tjugotal orter. Företagets huvudprodukter är Jeeves Enterprise och Garp, som sammantaget finns installerade på mer än 3 000 företag. Den nuvarande verksamheten startade 1992 och sedan 1999 är företaget noterat på Stockholms Fondbörs O-lista.

Mer information finns på: www.jeeves.se