Jeeves Information Systems AB

Jeeves inför ny internationell partnerstrategi

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 09:01 CET

(JEEV) Jeeves Information Systems kan idag informera att man förstärker satsningen på sin internationella partnerstrategi. Konceptet går under begreppet Master Partner och syftar till att effektivt kunna öka antalet samarbetspartners på utvalda marknader.
- Tiden är mogen för en starkare internationell satsning, säger Nicolas Ehrling, verkställande direktör för Jeeves Information Systems.

Jeeves Information Systems affärsstrategi är att utveckla affärssystemen Jeeves Enterprise och Garp. Försäljning och implementation sker helt via ett globalt nätverk med över 60 återförsäljare och samarbetspartners samt dotterbolag. Strategin har visat sig vara mycket lönsam och Jeeves Information Systems är den enda svenska börsnoterade affärssystemsleverantören som har kunnat visa positivt resultat under hela 17 kvartal i rad.

Nu väljer Jeeves Information Systems att öka satsningen på sin internationella partnerstrategi. Konceptet har sitt ursprung i den satsning som Jeeves Information Systems presenterade i samband med en ökad ansträngning på den franska marknaden. Då deklarerade Nicolas Ehrling i ett pressmeddelande (2005-05-18) att Jeeves Information Systems hade ’skapat [ett] repeterbart etableringskoncept’. Detta koncept har nu utvecklats till – det Jeeves Information Systems kallar – Master Partner och väntas inom kort rullas ut på ett antal nyckelmarknader.

Master Partnerkonceptet innebär en lokal förankrad paraplyorganisation med uppgift att rekrytera och stödja nya återförsäljare och samarbetspartners, vilka fokuserar på att sälja och leverera till slutkunder. På detta vis kan man kraftigt öka exponeringen av framförallt Jeeves Enterprise gentemot presumtiva kunder. Master Partners kan ägas helt eller delvis av Jeeves Information Systems.

Jeeves Information Systems arbetar intensivt med att skapa en effektiv organisation och konkurrenskraftig produkt som ska klara av en större internationell expansion. Jeeves Enterprise har även anpassats för fler marknader, en bredare målgrupp samt fått fördjupad funktionalitet för att bättre stödja olika marknadssegment (exempelvis tillverkning, handel, tjänster). Därtill presenterades tidigare i höst Jeeves Implementation Accelerator (JIA), som gör det lättare för nya partners att komma igång med både försäljning och implementation av Jeeves Enterprise. Nu är Jeeves Information Systems redo att ta ett större internationellt språng.

- Vi är mycket starka på den svenska marknaden. Nästa steg är att bli starkare internationellt. Dock är det viktigt att dessa ansträngningar sker finansiellt behärskat i kombination med att hitta rätt partners. Här är Master Partnerstrategin och JIA två huvudkomponenter. På så vis kan vi kostnadseffektivt rulla ut Jeeves Enterprise till fler, säger Nicolas Ehrling.

I samband med införandet av Master Partnerkonceptet väljer Jeeves Information Systems att uppgradera den franska partnern Jeeves France SAS till Master Partner för den franska marknaden. Detta innebär att Jeeves France SAS blir Jeeves Information Systems första dedikerade Master Partner.


För mer information, vänligen kontakta,

Nicolas Ehrling
CEO, Jeeves Information Systems
Tel: 0708-80 60 70
E-post: nicolas.ehrling@jeeves.se

Fakta om Jeeves Information Systems:
Jeeves Information Systems AB utvecklar affärssystem för företag inom tillverkning, handel, service- och tjänstesektorerna. Företaget är fokuserat på produktutveckling medan försäljning sker genom dotterbolag, partners och återförsäljare. Koncernen samarbetar med bortåt 60 partners globalt och i Sverige finns partners representerade på ett tjugotal orter. Företagets huvudprodukter är Jeeves Enterprise och Garp, som sammantaget finns installerade på mer än 3 000 företag. Den nuvarande verksamheten startade 1992 och sedan 1999 är företaget noterat på Stockholms Fondbörs O-lista.

Mer information finns på: www.jeeves.se