Jeeves Information Systems AB

Jeeves lanserar polsk version av Jeeves Enterprise

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 09:06 CEST

(JEEV) Jeeves Information Systems lanserar idag en polsk version av Jeeves Enterprise. ”Våra marknadsandelar i Polen kommer att öka dramatiskt”, säger Magnus Edenmark, internationell säljchef på Jeeves.

Affärssystemsmarknaden i Polen karaktäriseras som en konkurrensutsatt bransch med många inhemska leverantörer. Jeeves har varit aktiva på den polska marknaden sedan två år. Hittills har man erbjudit sina kunder en anpassad version av Jeeves Enterprise. Nu lanseras Jeeves Enterprise för den polska marknaden med funktioner som är helt standardiserade efter såväl det polska språket som Polens finansiella regelverk.

”Med Jeeves Enterprise som är standardiserad för den polska marknaden får vi en helt unik position jämfört med tidigare. Vi kommer vara en av de få utländska systemleverantörerna som kan erbjuda ett affärssystem helt och hållet utvecklat efter polska förutsättningarna”, säger Magnus Edenmark.

Tidigare har Jeeves kunder i Polen varit tvingade till att anpassa sitt Jeeves Enterprise efter polska förutsättningar. En anpassning som av naturliga skäl har varit kostsam för kunden. Detta slipper man nu, och istället får kunden ett Jeeves Enterprise som är helt standardiserat.

”Det är ingen tvekan om att vi nu kommer att öka våra marknadsandelar i Polen. Vi ser att Jeeves är mycket intressanta bland producerande företag. Och det är inte bara kunderna som kommer att efterfråga systemet, vi kommer även bygga ut vårt partnernätverk. Vi är redan idag i förhandlingar med ett antal eventuella partners”, säger Magnus Edenmark.

För mer information kontakta:

Magnus Edenmark, Internationell säljchef
Tel: 070-766 77 87, email: magnus.edenmark@jeeves.se

Om Jeeves
Jeeves Information Systems AB utvecklar affärssystem för företag inom tillverkning, handel, service- och tjänstesektorerna. Företaget är fokuserat på produktutveckling medan försäljning sker genom dotterbolag, partners och återförsäljare. Koncernen samarbetar med bortåt 60 partners globalt och i Sverige finns partners representerade på ett tjugotal orter. Företagets huvudprodukter är Jeeves Enterprise och Garp, som sammantaget finns installerade på mer än 3 000 företag. Den nuvarande verksamheten startade 1992 och sedan 1999 är företaget noterat på Stockholms Fondbörs O-lista.