Jeeves Information Systems AB

Jeeves och Mercur utvecklar Business Control lösningar

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 10:42 CEST

Jeeves Information Systems AB har tillsammans med Mercur utvecklat pro­dukten Jeeves Business Control, ett system för decentraliserad budgetering, progno­s­tisering och uppföljning.

Mercur är en mark­nadsledande svensk leverantör inom Business Control lösningar med kunder som Bonnier, SAS, LKAB, Securitas, Scribona, Länsförsäkringar, Svenska Röda Korset, Svenska Spel och TetraPak.

Systemet ger ansvariga på bolagens alla nivåer ett konsistent, enhet­ligt, funktions­rikt och fullständigt verktyg för att skapa budgetar och prognoser med en snabb och enkel analys av utfallet. Det stödjer även simulerade analyser och framtidsscenarios vilket ger direkta beslutsunderlag och bättre styrning. Jeeves Business Control kommer att marknadsföras mot existerande och framtida Jeeves kunder via Jeeves 350 medarbetare i det internationella partnernätverket.

”Med detta samarbete kommer Jeeves stora kundbas att erbjudas ett modernt och decentraliserad system för att hantera ekonomisk planering och uppföljning – och detta som en naturlig och integrerad kom­ponent i Jeeves affärssystem” säger Sven Frenkel, VD på Mercur Planeringsspråk AB.