Jeeves Information Systems AB

Jeeves positiva utveckling fortsätter

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 09:13 CEST

· Nettoomsättningen uppgick till 24.7 Mkr och ökade med 56 %
· Resultatet efter skatt uppgick till 1.5 Mkr och
resultatmarginalen till 6 %
· Resultatet per aktie var 0.5 kr
· Kassaflödet var positivt med 5.4 Mkr och kassamedel
uppgår till 16.9 Mkr

Pressreleaser sedan 1:a april 2003 - sammanfattning

· Fler och fler företag väljer Jeeves Enterprise, bl a
Hijum Group BV, SRB gruppen, Proton Group, Hydrauto, Skövde slakteri och Ridderheims
· Jeeves bolagsstämma beslöt om bemyndigande till
styrelsen att emittera aktier i samband med företagsförvärv

Nicolas Ehrling
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta
VD Nicolas Ehrling, +46 8 587 099 42 eller
CFO Björn Westberg, +46 8 587 099 45