Jeeves Information Systems AB

Jeeves tar sin hittills största order i år

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 09:26 CEST

(JEEV) Jeeves Information Systems har tillsammans med sin partner SYSteam tagit sin största order i år. Kunden, som väljer att vara anonym, får en avancerad logistiklösning och det totala ordervärdet uppgår till 5 MSEK.

Jeeves Information Systems har fått sin hittills största order i år. Kunden, som väljer att vara anonym, är ett svenskt företag. Värdet på ordern uppgår till 5 miljoner kronor och omfattar 150 användare samt en e-handelsportal för flera tusen användare. I uppdraget ingår, förutom implementering av moduler för bland annat order, fakturering, CRM med mera, även framtagande av en avancerad logistiklösning. Hela lösningen kommer också att integreras med ett antal av kundens redan befintliga system.

- Affären med kunden är vår hittills största enskilda affär i år. Det är alltid kul att slå ”rekord”, men det är inte vår målsättning. Målsättningen är att leverera perfekta affärssystemslösningar oavsett storlek på kundens verksamhet. Denna affär visar dock på att Jeeves Enterprise är ett utmärkt alternativ för de lite större företagen med krav på avancerade lösningar och hög driftsäkerhet, säger Lars Dahlberg, Sales and Marketing Director vid Jeeves Information Systems.

Affären genomfördes av SYSteam Enterprise AB. De kommer efter projektslutet även att ansvara för driften av systemet. En viktig anledning till att kunden valde just Jeeves Enterprise var att man kunde visa upp systemets flexibilitet och kapacitet att skapa effektiv logistikhantering.

- Vi kunde tillsammans med Jeeves Information Systems visa kunden att vi hade gjort liknande lösningar för andra företag i samma bransch som de själva, vilket betydde mycket för dem. Det visade att vi förstår deras behov och att vi kommer att klara av att lösa de specifika krav och önskemål som de har på sin lösning, säger Bo Oskarsson, Försäljnings- och marknadschef vid SYSteam Enterprise AB.

Hos kunden har man redan genomfört en kortare pilotinstallation för att säkerställa att Jeeves Enterprise fungerar enligt kundens krav. Denna implementationen har av kunden tagits emot mycket positivt. Från och med nu startar arbetet att byta ut resten av kundens egenutvecklade system mot Jeeves Enterprise.

Affären är bokförd på första kvartalet 2006.


För mer information, vänligen kontakta,

Lars Dahlberg
Sales and Marketing Director, Jeeves Information Systems
Tel: 0708 - 80 60 35
E-post: lars.dahlberg@jeeves.se

Bo Oskarsson
Försäljnings- och marknadschef, SYSteam Enterprise AB
Tel: 0730 - 79 49 70
E-post: bo.oskarsson@systeam.se

Fakta om Jeeves Information Systems
Jeeves Information Systems AB utvecklar affärssystem för företag inom tillverkning, handel, service- och tjänstesektorerna. Företaget är fokuserat på produktutveckling medan försäljning sker genom dotterbolag, partners och återförsäljare. Koncernen samarbetar med bortåt 60 partners globalt och i Sverige finns partners representerade på ett tjugotal orter. Företagets huvudprodukter är Jeeves Enterprise och Garp, som sammantaget finns installerade på mer än 3 000 företag. Den nuvarande verksamheten startade 1992 och sedan 1999 är företaget noterat på Stockholms Fondbörs O-lista.

Mer information finns på: www.jeeves.se


Fakta om SYSteam
SYSteam arbetar som IT-konsult till små och medelstora företag (SME), som specialist mot större företag inom ERP, systemutveckling och management-tjänster, samt som leverantör av drift- och supportlösningar. Kundkretsen är spridd på cirka 3 800 företag i ett stort antal branscher. Några av de viktigaste är Industri och Handel, Skog, samt Hälso- och Sjukvårdssektorn, där SYSteam är en av landets ledande aktörer. SYSteam är etablerat med kontor och dotterbolag på 45 platser i Norden. Sedan 2002 äger Bure Equity AB 46 % av SYSteam koncernen. Övriga 54 % ägs av grundarna och medarbetarna på SYSteam. SYSteam omsatte 2004 1,2 miljarder.

Mer information finns på: www.systeam.se