Jeeves Information Systems AB

Jeeves vinner viktig order i retailbranschen

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 11:08 CEST


Jeeves Information Systems partner Staria har tecknat en strategisk order med ett företag i den svenska retailbranschen.

Kunden är ett expansivt retailföretag som för att kunna utveckla sin verksamhet väljer att byta ut en gammal affärssystemlösning mot Jeeves Universal för att uppnå hög flexibilitet och effektivitet. Ordern omfattar drygt 200 användare.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Dahlberg, Försäljningschef Jeeves, tel: 08-587 099 68
e-post: lars.dahlberg@jeeves.se
www.jeeves.se

Jari Koskela, vd Staria, tel: 08-586 142 01
e-post: jari.koskela@staria.se
www.staria.se

Fakta om Staria
Staria är en konsultorganisation bestående av verksamhetskonsulter. Tillsammans med våra kunder utvecklar och förvaltar vi affärssystemlösningar baserade på Jeeves, som stöd för kundernas affärsprocesser. Vi erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Staria skapar högre effektivitet och bättre lönsamhet för våra kunder inom industri, produktion, logistik, handel, tjänsteföretag och projektstyrda organisationer. Staria har över 100 kunder i Norden. För mer information, se www.staria.se .

Fakta om Jeeves
Jeeves Information Systems AB är en ledande leverantör av affärssystem, som med produkterna Jeeves Selected, Jeeves Universal och Garp förser företag med effektiva lösningar för att utveckla och stötta sina affärsprocesser. Jeeves affärssystem erbjuder en bred funktionalitet till marknadens lägsta totala ägandekostnad*. Kunderna är företag med 5 till 1000 anställda och de finns idag bland cirka 4 000 företag i över 40 länder. Jeeves fokuserar på produktutveckling medan försäljning sker via partners och återförsäljare. Verksamheten startade 1992 och sedan 1999 är Jeeves noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Small Cap). För mer information, se www.jeeves.se .

* Radar Group