SWEDOOR JW

JELD-WEN erhåller FSC™ och PEFC multisite-certifikat

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2012 12:00 CEST

JELD-WEN är stolta att meddela att de blivit certifierade för Programme for the Endorsement of Forest Certification samt Forest Stewardship Council, Chain of Custody and Controlled Wood. Dessa multisite-certifikat gäller alla JELD-WENs europeiska anläggningar.

 

JELD-WEN har länge varit förespråkare för både FSC och PEFC. JELD-WENs brittiska och franska verksamheter har erbjudit FSC- och PEFC-produkter på marknaden i många år, och nu har JELD-WEN utvidgat sina FSC- och PEFC-certifikat till att omfatta alla sina verksamheter i Europa, från Finland i norr till Frankrike i söder.

 

JELD-WENs produktion är baserad på trä, som är ett av de få fullt ut förnybara och återvinningsbara materialen, och företaget är starkt engagerat i hållbara metoder. JELD-WENs framtida framgångar inom tillverkning av träprodukter är beroende av ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk.

 

- Vi har en hållbar policy för upphandling av trä och är mycket stolta över att ha erhållit multisite-certifikat för spårbarhet för våra europeiska enheter. Vi valde FSC och PEFC, eftersom vi delar deras engagemang för hållbara metoder och dessutom är båda dessa certifikat välkända bland våra kunder. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder ett så brett utbud av spårbarhetscertifierade produkter som möjligt, och har för närvarande FSC- och PEFC-dörrar till försäljning runt om i Europa, säger Christian Frisk, JELD-WENs CCO i Europa.

 

JELD-WENs multisite-certifieringar har genomförts av den icke-vinstdrivande organisationen NEPCon.

Peter Feilberg, CEO på NEPCon kommenterar:

- Jag gratulerar JELD-WEN till det ökade engagemanget för ett ansvarsfullt skogsbruk. För många år sedan arbetade jag med JELD-WEN i Danmark, Estland och Lettland när företaget erhöll sina första individuella FSC-certifieringar, så jag är mycket medveten om de insatser JELD-WEN har gjort för att genomföra certifieringarna på sina fabriker. Jag är mycket glad över att företaget nu har uppnått certifikat som täcker alla deras europeiska anläggningar. Eftersom JELD-WEN är en nyckelleverantör till byggsektorn, är jag övertygad om att detta initiativ kommer att bidra till att certifierade träprodukter får en fastare plats på dagordningen för hållbar byggnation.

 

För att bekämpa alla de problem som följer av olaglig avverkning och därmed relaterad handel, inför EU en ny förordning gällande trä, vilken beräknas träda i kraft i mars 2013. Förordningen förpliktigar aktörer som erbjuder träprodukter på marknaden att säkerställa att endast träprodukter som har tillverkats och bearbetats i enlighet med reglerna släpps in i EU.

 

- Genom ett nära samarbete med hela vår leverantörskedja kombinerat med dessa multisite-certifikat kommer vi att tillförsäkra oss om full överensstämmelse med den nya lagstiftningen, säger Christian Frisk och fortsätter: - Inte för att det förväntas av oss utan för att det är bra affärstänkande och rätt att göra.

Om JELD-WEN
JELD-WEN är en ledande dörrproducent med nästan 20 000 medarbetare och verksamhet över hela USA och i mer än 20 länder i världen. JELD-WENs huvudkontor i Europa ligger i Lögstör, Danmark och företaget har tillverkning, distribution och försäljning i Danmark, Sverige, Norge, Storbritannien, Frankrike, Finland, Lettland, Estland, Österrike, Ungern, Tyskland och Schweitz.

 FSC licenskod: FSC-C106039
PEFC licenskod: PEFC/04-31-1264