Jello AB

Jello AB lägger bud på Smarto.se

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 09:13 CET

(Aktietorget: JELL)

Jello AB (publ.) har lagt bud på prisjämförelsesiten Smarto.se och verksamheten kopplad till Prisdirekt Svenska AB . 85% av aktieägarna i Prisdirekt Svenska AB har accepterat budet, de resterande 15% kommer att kontaktas under dagen. Jello köper även de optionsrätter som Expressen och TV4 idag innehar på 40% av ägandet i Prisdirekt Svenska AB. Förvärvet innebär också att Jello fortsätter det samarbete som Smarto.se har haft med Expressen och TV4.

Förvärvet av Smarto.se tillför Jello nätverket över 200.000 unika besökare per månad samt ca 100 avtalskunder och 7 anställda. Jello nätverket har efter förvärvet över 550 000 unika besökare per månad, fördelat på 3 siter, Jello.se (lokal söktjänst i storstäder), Butiker.se (Webkatalog för Svenska on-line butiker) och Smarto.se.

Betalning kommer att ske genom att Jello emitterar totalt 7.300.000 nya aktier samt erlägger en kontantdel på 3 MSEK som betalas ut under en treårsperiod.

"Förvärvet av prisjämförelse-siten Smarto.se är ett perfekt komplement till vårt befintliga erbjudande med att erbjuda konsumenten en bred söktjänst som kopplar ihop e-handel med traditionell fysisk handel på ett för Sverige unikt sätt. Samarbetet med Expressen och TV4 ger oss en utmärkt möjlighet att göra våra siter kända mot en bredare publik, vilket kommer att ge oss fler användare och därmed göra oss mer attraktiva gentemot nya kunder."

"Jello's målsättning är att fortsätta att växa för att bli ledande inom kombinationen e-handel och söktjänster. Smarto.se kommer att bli den första svenska prisjämförelse siten som erbjuder prisjämförelser för produkter och tjänster i storstädernas fysiska butiker. En stor del av dagens konsumenter gör sin upphandling på nätet men köper sedan produkten i en fysisk butik. Därför finns det väldigt tydliga synergier mellan Smarto.se och Jello som vi kommer att utnyttja."

Niclas Trägårdh, VD för Jello AB (Publ.)


"Som strategisk samarbetspartner till Smarto.se är vi mycket positiva till att bolaget fått en ny stark ägare som kommer att möjliggöra ett utökat samarbete med oss."

Torbjörn Wittström, vVD Expressen.

"Smarto.se tas nu över av ett bolag med en starkt säljorienterad kultur som kommer att kunna kapitalisera på den plattform och verksamhet vi skapat under det senaste året"

Fredric Gunnarson, grundare Smarto.se


För ytterligare information kontakta

Niclas Trägårdh, VD Jello AB
niclas.tragardh@jello.se
070-453 81 46

Fredric Gunnarson, grundare Smarto.se
fredric.gunnarson@mac.com
070-953 44 99


JELLO's affärsidé är att tillhandahålla en interaktiv, målgruppsinriktad söktjänst på Internet för konsumenter i syfte att generera ytterligare försäljning för våra annonskunder. Med hjälp av Jellosystemets funktionalitet kan våra annonsörer mäta effektiviteten av sin annonsering och själva administrera sitt erbjudande för att optimera utfallet. JELLO AB är sedan 2005 noterat på AktieTorget. JELLO nätverket har över 350 000 unika besökare per månad.
Smarto.se är en prisjämförelsesite med ca 3.300.000 produkter i sin databas. Målsättningen är att ge konsumenterna vägledning för våra kunders räkning. Detta gör vi genom att samla e-handlare, deras produkter, och information kring produkterna och presentera dem på ett strukturerat och enkelt sätt. Smarto.se tillhandahåller guider för att underlätta köp av tekniska produkter som digitalkameror, MP3 spelare, TV m.m. och ger konsumenterna en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter till andra konsumenter. Allt för att göra konsumentens e-handel så enkel och trygg som möjligt.