Vänsterpartiet

Jens Holm: Acta innebär ny lagstiftning

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 14:22 CEST

Acta innebär ny lagstiftning

Besked i riksmötets första interpellationsdebatt

Riksmötets allra första interpellationsdebatt hölls idag mellan interpellanten Jens Holm, Vänsterpartiet, och justitieminister Beatrice Ask (M). I debatten medgav Beatrice Ask att Acta kommer att leda till förändringar i svensk lag. När de förändringarna kommer att föreslås eller när riksdagen får ta del av hela Acta-förslaget kunde hon emellertid inte svara på.

– Nu har vi det svart på vitt att Acta medför förändringar i svensk lag. Detta går tvärt emot vad EU-kommissionen tidigare lovat, nämligen att Acta inte medför krav på förändringar i medlemsländernas lagstiftning, säger Jens Holm (V), riksdagsledamot och tidigare EU-parlamentariker.

– Jag är besviken på att justitieministern inte kunde berätta hur Sverige kommer att verka för att utvecklingsländer ska kunna producera läkemedel där patentiden löpt ut. Jag är rädd för att Acta ytterligare kommer att försvåra för fattiga länder att producera och saluföra egenproducerade läkemedel, fortsätter Holm.

Avtalet ställer krav på att internetoperatörer ska samarbeta med rättighetsinnehavare, t ex musik- och filmföretag, i jakten på fildelare. Det strider direkt mot principen att operatörerna inte är ansvariga för innehållet i den kommunikation de förmedlar, precis som posten inte är ansvarig för innehållet i breven. Beatrice Ask bekräftade kritikernas farhågor om att ett undertecknande av Acta-avtalet därmed innebär att Sverige förbinder sig att aldrig riva upp den kontroversiella Ipred-lagen.

– Det är ett exempel på hur Acta skulle låsa fast politiken i avgörande samhällsfrågor, och dra undan dem från de demokratiska beslutsstrukturerna. Beatrice Ask påstod dessutom att Sverige redan skulle vara bunden att ha Ipred-lagen genom EU, trots att hon mycket väl vet att EU-domstolen slagit fast att de kontroversiella delarna är frivilliga.

– Nästa steg är att börja samla alla som försvarar nätets frihet och fattiga länders rättigheter, och se till att Sverige och EU inte skriver under Acta-avtalet. Att så många länder redan kritiserat avtalet är ett stort stöd, särskilt eftersom tunga länder som Kina och Indien varit så tydliga, säger Holm.

Mer information:

Jens Holm, 076-847 03 28, www.jensholm.se

Fakta Acta:

 Acta, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, är ett multilateralt avtal om upphovsrätt som just nu förhandlas mellan bland andra USA, Australien, Mexiko och EU. Eftersom Acta syftar till att stärka immaterialrätten kan det påverka fattiga länders möjlighet att producera generiska mediciner, lagliga mediciner men utan patent. Acta är ett avtal som ytterligare stärker de rika ländernas informationsövertag. Förhandlingarna har förts under stor sekretess.