Vänsterpartiet

Jens Holm kräver kvicksilverstopp

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 10:52 CET

Idag presenterar Jens Holm, EU-parlamentariker (v), sitt yttrande om exportförbud för metalliskt kvicksilver.

Spridning av kvicksilver är ett globalt problem som brådskande kräver kraftfulla åtgärder. Kommissionens förslag om exportförbud av metalliskt kvicksilver från 2011 måste bli skarpare på flera avgörande punkter menar Jens Holm, som skrivit ett yttrande om förslaget i EU-parlamentets utskott för internationell handel.

- Det är bra att EU är redo att acceptera sitt internationella ansvar för många av de avsiktliga utsläppen och användningarna av kvicksilver. Men jag vill bredda kommissionens förslag och även stoppa export av olika former av kvicksilverföreningar, inte bara metallisk kvicksilver. Och vi måste införa ett förbud mot export av kvicksilverprodukter som är förbjudna att användas inom EU, säger Holm (v).

EU är världens största exportör av kvicksilver. Av den totala globala mängden på 3 600 ton exporteras cirka 1 000 ton elementärt kvicksilver årligen från EU. Större delen av detta kvicksilver hamnar i utvecklingsländerna där det framförallt används i småskalig guldutvinning, med stor fara för människor och miljö.

Kvicksilver är en farlig tungmetall som sprids mycket lätt, och kan omformas till den ännu farligare föreningen metylkvicksilver. Dessa hamnar sedan i näringskedjan och bioackumuleras i människor genom framförallt konsumtion av fisk. Kvicksilver utgör ett betydande hot mot människors hälsa, djur och miljön för en överskådlig framtid. Det finns allt fler bevis för att samhällskostnaderna för skador på folkhälsa och miljö sannolikt är mycket högre än vad man förut trodde.

- Mina förslag är betydligt mer progressiva och skarpa än kommissionens. Eftersom spridningen av kvicksilver utgör en så betydande fara redan idag är det akut att införa förbudet redan den 1 januari 2008, vilket föreslås i mitt yttrande, säger Jens Holm.

- Jag vill också införa ett importförbud av metalliskt kvicksilver. Dessutom ska utvecklingsländer och länder med övergångsekonomier självklart ges relevant tekniskt stöd för att underlätta övergången till kvicksilverfri teknologi och den långsiktiga upphörandet av användningen av kvicksilver, fortsätter Holm.

Omröstningen av Jens Holms yttrande sker i slutet av mars. Därefter skall miljöutskottet behandla förslagen.

För mer information, kontakta:
Jens Holm (v), EU-parlamentariker: svensk mobil 0768 470 328, belgisk mobil +32 498 598 053, blogg http://www.jensholm.se/
Maria Almström, pressekreterare: svensk mobil 0708 31 45 43
Hemsida: www.vguengl.org (foton finns i "Pressrummet")