Vänsterpartiet

Jens Holm miljötalesperson för Vänsterpartiet

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 11:50 CET

Jens Holm miljötalesperson för Vänsterpartiet

Jens Holm, nyvald riksdagsledamot från Stockholm är Vänsterpartiets nye talesperson i frågor som rör klimat, miljö och djur.

- Det känns hedrande, kul och stort att bli talesperson för Vänsterpartiet i dessa viktiga frågor. Vänsterpartiet ska se till att Sverige blir en spjutspets i miljöarbetet. Vi måste satsa mer på samarbete med utvecklingsländerna, de som idag drabbas av våra utsläpp.

 - Vi vill ha ett klimatinvesteringsprogram för våra kommuner och landsting och genomföra en mängd andra reformer som:

  • Gigantiska investeringar i kollektivtrafiken
  • Åtgärder för minskad köttkonsumtion
  • Standardisering och lagstiftning kring en mängd konsumentprodukter
  • Ökad koldioxidskatt
  • En grön revolution i den förnybara energin
  • Klimatbistånd till utvecklingsländerna
  • Ett nationellt förbud mot upptagande av nya fossila energikällor
  • Internationella avgifter på flygtrafik och upptagande av fossil energi

- Det är några exempel från det vi driver i riksdagen och också driver på EU-nivå. Jag önskar innerligt att det sker ett genombrott för klimatet på det kommande klimattoppmötet i Cancún. Dessvärre ser det inte ljust ut. Sverige skulle kunna spela en viktig roll genom att driva på EU för ett högre minskningsmål för EU:s utsläpp. Tyvärr gör den borgerliga regeringen inte det. Det försämrar vår position i förhandlingarna.

- Jag tycker att vår motion om en minskad köttkonsumtion sticker ut på ett positivt sätt. Genom att äta mindre kött besparas djur lidande och klimatutsläppen minskar. Jag hoppas att vi i riksdagen kan enas om ett mål för en minskad köttkonsumtion. Kanske kan vi i riksdagen gå före och införa en vegetarisk dag i veckan i vår personalmatsal?

- Vänsterpartiets djurpolitik har som grundansats att djur ska ha rätt till ett naturligt beteende. Vi vill komma bort från den industriella djuruppfödningen där djur tvångsuppföds, transporteras och slaktas på gigantiska slakterier. I riksdagen har vi lagt en renodlad djurmotion. Vi vill ha ett förbud mot pälsindustrin, en handlingsplan för hur djurförsöken ska minskas, en djuretisk ombudsman, fler djurskyddskontroller och – helt enkelt – se till att djur kan bete sig naturligt och ha ett gott liv.

Läs Jens Holms programförklaring på: http://jensholm.se/2010/11/17/talesperson/

 

Fakta Jens Holm

Namn: Jens Bertil Holm

Ålder: 39 å

Familj: Fru och två barn.

Aktuell: Talesperson i frågor som rör miljö, klimat och djur för Vänsterpartiet. Ordinarie ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

Bor: I Hammarby sjöstad, född i Sundsvall

Gjorde tidigare: Var tidigare EU-parlamentariker, har skrivit boken ”EU inifrån – berättelser från EU-parlamentet 2006-2009” (2009, Nixon) och har en magisterexamen i sociologi, Uppsala universitet.

 

Mer information: Jens Holm, 076-847 03 28

 Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64