Olof Palmes Internationella Center

Jens Orback talar på ekonomisk konferens i Jakarta

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 09:03 CEST

Palmecentrets generalsekreterare Jens Orback talar på konferensen ”Growth, Social Balance and Sustainability: Perspectives for Social Democratic Economic Policies in Asia” i Jakarta 19-22 oktober. Konferensen samlar cirka 50 asiatiska politiker från hela regionen.

Konferensen är den tredje inom nätverket Asia-Social Democracy network, och samlar socialdemokratiska partier från hela Asien, bland annat Indonesien, Filippinerna, Indien och Sydkorea. Syftet med konferensen är att i efterdyningarna av den ekonomiska krisen forma en ekonomisk, socialdemokratisk diskurs och att diskutera konkreta rekommendationer för utvalda sektorer av ekonomin.

- De flesta av världens 1,3 miljarder extremt fattiga lever inte i de fattigaste länderna. Istället finns tre fjärdedelar av dem i medelinkomstländer som Indien och Indonesien. Det ställer krav på utvecklingen av generella sociala skyddsnät och välfärdssystem i dessa länder. Därför blir diskussionerna i Jakarta viktiga. Många progressiva asiatiska politiker är nyfikna på svensk socialdemokratis erfarenheter, säger Jens Orback, Palmecentrets generalsekreterare.

Arrangörerna bakom konferensen är svenska Palmecentret, indonesiska Institute for Welfare Democracy, asiatiska Social Democracy in Asia och tyska Friedrich Ebert Stiftung.

Jens Orback finns tillgänglig under hela vistelsen.

* * *

Kontakt
Laila Naraghi
Pressekreterare
070- 66 00 515
laila.naraghi@palmecenter.se

* * *

Om Olof Palmes Internationella Center (Palmecentret)
Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Demokrati, mänskliga rättigheter och fred är målen som dominerar verksamheten. Palmecentret och dess 26 medlemsorganisationer arbetar årligen med cirka 250 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. Läs mer på www.palmecenter.se