Olof Palmes Internationella Center

Jens Orback talar på Freja Forum i Makedonien

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 10:40 CET

Palmecentrets generalsekreterare Jens Orback talar idag i Skopje, Makedonien på Freja Forum.

Freja Forum är en demokratikonferens med deltagare från ett fyrtiotal ideella organisationer i EU och Västra Balkan. Deltagarna kommer från Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Kosovo, Makedonien, Serbien, Montenegro, Turkiet, Österrike och Sverige. Syftet med konferensen är att skapa nätverk mellan ideella organisationer på Västra Balkan och inom EU. Demokratifrågor, ökad jämställdhet och den europeiska integrationen står i fokus för Freja Forum.

Det är fjärde gången Freja Forum arrangeras. Forumet arrangeras av Hyresgästföreningen Aros i Gävle i samarbete med organisationer i civila samhället i Västra Balkan. Huvudarrangör i år är National Council of Women, Macedonia. Projektet stöds av Palmecentret och Sida.

Jens Orback medverkar också imorgon på konferensen. Han finns tillgänglig under hela vistelsen.

* * *

Kontakt
Laila Naraghi
Pressekreterare
070- 66 00 515
laila.naraghi@palmecenter.se

* * *

Om Olof Palmes Internationella Center (Palmecentret)
Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Demokrati, mänskliga rättigheter och fred är målen som dominerar verksamheten. Palmecentret och dess 26 medlemsorganisationer arbetar årligen med cirka 250 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. Läs mer på www.palmecenter.se