Jernhusen AB

Jernhusen bjuder upp till dans för att kunna Samverka för ett mer tillgängligt Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2011 15:12 CEST

Vad har Sten Nordin, Ilmar Reepalu och Annelie Hulthén gemensamt? Som politiska företrädare för landets största städer ligger tillgänglighet och kollektivtrafik högt upp på agendan. Vilka krav ställs på framtidens och transporter, kollektivtrafik, en stad i förändring och stationsnära områden? Imorgon diskuterar de tillsammans med Jernhusen möjligheter och utmaningar.

Jernhusen har bjudit in Sveriges kommuner och landsting för ett samtal om väl fungerande transporter och infrastrukturens förutsättningar för att kommuner och regioner ska kunna växa och utvecklas.

TID & PLATS

Torsdagen den 29 september 

Tid: Konferens 09.30 -17.00 Registrering från kl.08.30
Plats: Stockholm Waterfront Building, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm 


ANMÄLAN OCH MER INFORMATION

Anmälan: Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen,  cecilia.granath@jernhusen.se, tfn: 073-439 26 21

PROGRAM I KORTHET med ca-tider

09.30 Hur kan vi samarbeta för ett mer tillgängligt Sverige?

Kerstin Gillsbro, VD för Jernhusen och Håkan Sörman, VD för Sveriges Kommuner och Landsting.

10.00 Den ena guldådern efter den andra?

Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef SACO.

10.10 Stadsutveckling vid stationsnäraområden

Ivan Gallardo, planhandläggare Länsstyrelsen i Skåne Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare på Spacescape.

10.30 Attraktiva stationsområden för ett enklare resande

Ann Wiberg, chef affärsområde Stadsprojekt Jernhusen. Sten Nordin (M), finansborgarråd Stockholm. Anneli Hulthén (S), kommunstyrelsens ordf. Göteborg. Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordf. Malmö. Anders Gardebring, talesperson YIMBY.

Paus

11.35 Fortsättning: Attraktiva stationsområden.

Ola Orsmark, chef affärsområde Stationer Jernhusen. Björn Sundin (S), kommunalråd i Örebro. Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordf. Halmstad. Mats Persson (FP), kollektivtra- fiksnämndens ordf. Region Skåne. Urban Widmark (M), kommunstyrelsens ordf. Hässleholm

12.10 Entré Ludvika – hur kommunen tog stationen i egna händer.

Bror Wallin, förvaltningschef på miljö- och byggnadskontoret Ludvika kommun.

13.45 Kapacitetsutredningen

Björn Vahlström, stf Chef Trafik Trafikverket.

12.45 Lunch

13.55 Regeringens satsningar på järnvägen och planer för framtiden.

Carl von der Esch, statssekreterare på näringsdepartementet.

14.05 Från sorgebarn till bäst i klassen – så får vi en fungerande järnväg och kollektivtrafik

Kerstin Gillsbro, VD Jernhusen. Björn Vahlström, stf Chef Trafik Trafikverket. Göran Cars, professor och prefekt i Samhällsplanering och miljö KTH. Maria Rankka, VD Stockholms handelskammare. Urban Widmark (M), kommunstyrelsens ordf. Hässleholm. Peder Wadman, VD Tågoperatörerna.

15.15 Höglandsterminalen – fler varor på tågen när vi samverkar.

Jan Sundman, kommundirektör Nässjö kommun.

Reflektion från kommunerna

15.45 Summering och slut

Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längsmed den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har ca 230 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 256 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10 miljarder kronor.