Jernhusen AB

Jernhusen lanserar ny externwebb med mer fokus på resenärer

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 09:22 CET

Idag, den 8 november, lanserar Jernhusen ny externwebb. Den stora nyheten är att vi vänder oss till resenärer och besökare på ett helt nytt sätt, med ca 70 helt nya stationssidor. En för varje ort.

Målet med den nya webben är att den ska vara lättnavigerad, tilltalande och framförallt affärsdrivande. Både design, struktur och innehåll är omarbetat. Texterna är kortare och mer tillgängliga och webben är mer lättnavigerad.

- Jernhusen ska använda digitala kanaler till att vara affärsdrivande. Det uppnår vi genom en ökad servicegrad och snabbare kundrelationer. Vi vill också komma närmare resenärerna, säger Cajsa Lindgårdh, marknadskommunikatör på Jernhusen.

Jernhusen lanserade en ny identitet 2009 efter att verksamheten förändrat strategier och mål. Från förvaltning av stationer, depåer och kombiterminaler ska företaget också vara ledande i transportsektorns utveckling. Det innebär bland annat att fokusera på vad resenärerna har för behov. Utvecklingen av externwebben är ett led i vårt varumärkesarbete. Digitala kanaler är ett viktigt verktyg i kommunikationen med resenärer, kunder och omvärld.

Se lanseringen på www.jernhusen.se.

För mer information:
Cajsa Lindgårdh, marknadskommunikatör Jernhusen, 08-410 626 22

Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 230 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 257 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,3 miljarder kronor.