Jernhusen AB

Jernhusen presenterar omarbetat förslag till placering av tågdepå i Hässleholm

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2012 15:53 CEST

Byggnadsnämnden beslutade i måndags att revidera planförslaget och att ställa ut förslaget för granskning.

Tid: Torsdag den 10 maj kl. 13
Adress: Hässleholm Kulturhus, Vita salongen (plan 2)

Jernhusen och kommunen har sedan januari 2011 samverkat med närboende och tagit emot och beaktat förslag, idéer och synpunkter. Det omarbetade förslaget till placeringen av tågdepån presenteras vid pressmötet på torsdag.

Ökat resande med tåg och fler nya tåg på marknaden ställer krav på moderna och flexibla underhållsdepåer. Underhållsdepån i Hässleholm är en av Jernhusens planerade investeringar i nya depåer. Hösten 2010 invigdes en ny underhållsdepå i Raus utanför Helsingborg som därefter utökats med ytterligare kapacitet ­– under 2012 invigs hall 2 i samma depå.

Med ett heltäckande nätverk av depåer kan tågen komma hela, rena och framför allt – i tid. Effektivt tågunderhåll bidrar till att ge resenären den bästa möjliga reseupplevelsen och att uppnå fördubblingsmålet av kollektivtrafiken. Hässleholm är en betydande nod för tågsverige.

Vid pressträffen medverkar:

Från Hässleholms kommun:
Kommunalråden Urban Widmark (M) och Lars-Göran Wiberg (C)
Oppositionsråd Tommy Nilsson (S)
Byggnadsnämndens ordförande, Peter Groth (MP)
Vd HIBAB (Hässleholms Industribyggnads AB), Kent Johannesson
Näringslivschef Charlotte Fogde Andreasson

Från Jernhusen:
Affärsprojektledare Anders Gintse
Kommunikatör Charlotte Törsleff

För mer information och anmälan till pressmötet:
Lina Holmberg, Hässleholms kommun lina.holmberg@hassleholm.se
Charlotte Törsleff, Jernhusen charlotte.torsleff@jernhusen.se

Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 253 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 255 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 11 miljarder kronor.

 Hässleholms kommun har drygt 50 000 invånare och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.