Jernhusen AB

Jernhusen säljer fastighet med byggrätt till NCC

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 08:51 CET

Jernhusen har idag avyttrat en fastighet med drygt 20 000 kvm kontorsbyggrätt mellan Kungsbron och Norra Bantorget strax norr om Centralstation Stockholm.

Projektet utgör en del av den pågående utvecklingen av Västra City, ett av Europas mest intressanta stadsutvecklingsområden, där Centralstation Stockholm utgör motorn.

Arbetet med att utveckla området kring Norra Bantorget har pågått sedan i början av 2000. Förutom Jernhusen är Stockholm Stad markägare. Hela detaljplanen omfattar ca 75 000 kvm byggrätter för kontor, bostäder och hotell.

”Affären är ett utmärkt exempel på hur Jernhusen förädlar sina markområden i centrala och attraktiva lägen intill våra större Centralstationer”, säger Per Berggren, VD Jernhusen.

Byggrätten på Jernhusens mark löper längs Kungsbron och norrut utmed Östra Järnvägsgatan till Norra Bantorget. Byggrätten innebär en delvis överdäckning av spårområdet och den sju våningar höga vinkelbyggnaden kommer att innehålla entréer och nedgångar till plattformarna där bland annat Arlanda Express samt Uppsala- och Västeråspendlarna går.


För mer information kontakta:
Per Berggren, VD: 08-410 626 01
Sten Hultquist, Affärsområdeschef Fastighetsutveckling: 08-410 626 36

###

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd som består av stationer, verkstäder, kontor, lagerbyggnader och utvecklingsområden längs den svenska järnvägen. Jernhusen är ett dotterbolag till Swedcarrier som i sin tur är helägt av svenska staten. Uppdraget från ägaren är att Jernhusen skall medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörer och andra användares förfogande. Jernhusen har 74 medarbetare och sitt huvudkontor i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till knappt 400 fastigheter med ett totalt marknadsvärde på cirka 7.2 miljarder kronor.