Grontmij

​Jernhusen valde Grontmij

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2015 15:47 CEST

Jernhusen som äger, förvaltar och utvecklar bland annat stationer, depåområden och kombiterminaler i det svenska järnvägsnätet har valt Grontmij som leverantörer av teknikkonsulttjänster. Det är första gången Grontmij fått ramavtal med Jernhusen.

Jernhusen har i en stor upphandling valt leverantörer av konsulttjänster de närmaste åren. Grontmij har fått avtal inom ett stort antal teknikområden. (Se nedan)

– Det är ett viktigt avtal för oss eftersom det berör det som vi är duktigast på, nämligen att utforma infrastrukturen i samspel med tillhörande byggnader, säger Christian Ljungdahl, divisionschef på Grontmij.

– Vi värdesätter framför allt att Jernhusen valt ut oss på grund av vår bredd och vilja att utforma lösningar i nära samarbete med våra kunder.

Avtalet börjar gälla under hösten 2015.

Fakta:
Ramavtalet omfattar teknikområdena projektledning, projekteringsledning, byggledning, BAS-P/BAS-U, kontrollansvarig PBL, kalkylator, installationssamordning, Cad-samordning, entreprenadbesiktning, byggnadskonstruktion, el-tele-data, ventilation, värme/sanitet, styr och regler, brand och risk, arkitektur, landskapsarkitektur, miljö, energi, mark, VA, gata, väg, trafik, mätteknik, geoteknik, lantmäteri, belysning, tillgänglighet, anläggningsunderhåll, järnväg/BEST

Grontmij är ett ledande europeiskt teknikkonsultföretag med expertis inom områdena energi, vägar & gator, järnväg & spårväg, hållbara byggnader och vatten. Vår grundprincip är ’Sustainability by Design’. Med den som ledstjärna hjälper vi våra kunder att utveckla ett hållbart samhälle. Grontmij grundades 1915 och är noterat på NYSE Euronext-börsen.