Jernkontoret

Jernkontoret välkomnar en ny regering för stärkt konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 11:26 CEST

Den nya alliansregeringen har många viktiga uppgifter framför sig, av vilka den viktigaste är hur man stärker konkurrenskraften för exportindustrin. Denna fråga var en ickefråga i valrörelsen, där det gärna talades om reformutrymmen om 40 miljarder under de kommande fyra åren. Det handlade om ökat välstånd men aldrig om hur resurserna skulle skapas, aldrig om hur visionär näringspolitik för basindustrin istället skulle kunna ge 80 miljarder i ”reformutrymme”.


– Nu är det dags för den nya regeringen att släppa in framtiden och inse vilken tuff internationell konkurrens som inte minst basindustrin står inför. Stålindustrins livskraft och framgångar hänger ihop med branschens förmåga att årligen åstadkomma 70 miljarder i exportintäkter, påpekar Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret.

– Inget är givet för evigt. Från den politiska nivån krävs långsiktiga spelregler för basindustrin som t ex breda överenskommelser om energi- och forskningspolitiken. För att stålindustrin även i framtiden ska kunna ligga i framkant, både vad gäller produkt- och processprestanda, måste både politiken och regelverken ge utrymme åt företagen att konkurrera på lika villkor med resten av världen, fortsätter Bo-Erik Pers.

Det handlar bl a om att:
Ÿ handelssystemet för utsläppsrätter för koldioxid på sikt riskerar en nedmontering av Europas stålindustri.
Ÿ ett nytt regelverk för svavelhalt i fartygsbränsle innebär miljardkostnader för exportindustrin vilket är orimligt högt i förhållande till den begränsade miljönyttan.
Ÿ en större andel av de statliga forskningspengarna behöver gå till behovsmotiverad forskning inom basindustrin.
Ÿ tillståndsgivningen måste vara effektiv för att möjliggöra investeringar som är gynnsamma för miljön och klimatet.
Ÿ det finns en stabil elproduktion som förmår leverera elkraft året om till konkurrenskraftiga priser.
Ÿ regelverk och styrmedel måste gynna användningen av koldioxidfri el.

– Allt handlar om hur regeringen förmår att långsiktigt stärka industrins konkurrenskraft, då kan vi fortsätta att generera ökat välstånd och medverka till att lösa dagens klimatproblem. Det som är bra för industrin är bra för Sverige, avslutar Bo-Erik Pers.
------------------------------------------------------------------------------
För ytterligare information:
Bo-Erik Pers, verkställande direktör, 0706-38 20 22
Helén Axelsson, energi- och miljöchef, 0703-70 92 31
Peter Salomon, informationschef, 0708-24 01 46

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi och miljö samt skatter och avgifter. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.