Europaparlamentet

Jerzy Buzek vald till talman

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2009 13:02 CEST

Polske Jerzy Buzek valdes idag till ny talman för Europaparlamentet. Buzek är ledamot av EPP-gruppen och har suttit i Europaparlamentet sedan 2004. Europaparlamentet valde Buzek till talman i första omgången med 555 röster av totalt 644 giltiga röster.

Buzek är professor i teknikvetenskap och var Polens premiärminister 1997-2001. Det var Buzek som förde Polen in i Nato 1999 och som förberedde landet för integrering i EU, bland annat genom en decentraliseringsreform och genom att stärka betydelsen av lokalt självstyre. Han valdes in i Europaparlamentet som ledamot för det polska regeringspartiet Medborgarplattformen (Platforma Obywatelska).

Efter omröstningen sade Buzek att "vi har byggt ett enat Europa". Han vände sig till vännerna i Öst- och Centraleuropa och sade att detta val också "hedrar alla de miljoner medborgare som inte gav upp kampen mot det totalitära systemet".

Buzek lyfte också fram sysselsättning, energi och kampen mot klimatförändringar som viktiga frågor under de kommande åren.

Två kandidater
Västergruppen GUE/NGL nominerade svenska Eva-Britt Svensson som kandidat till talmansposten. Hon fick 89 röster i omröstningen. I sitt anförande före omröstningen lyfte Eva-Britt Svensson fram "mångfaldens Europa" och efterlyste ett "EU som tar sitt ansvar för mänskliga rättigheter". Hon lyfte också fram vikten av offentlighet och öppenhet.

Talmannens roll
Talmannen leder arbetet i Europaparlamentet och dess organ. Talmannen har till uppgift att öppna, avbryta och avsluta sammanträden. Talmannen avgör också om ändringsförslag ska förklaras tillåtliga, ärenden som rör frågor till rådet och kommissionen samt om betänkanden uppfyller arbetsordningens bestämmelser. Talmannen ska även se till att arbetsordningen efterlevs, upprätthålla ordningen, ge talare ordet, förklara debatter avslutade, förrätta omröstningar och tillkännage omröstningsresultat. Talmannen ska dessutom hänvisa ärenden till utskotten i enlighet med dessas respektive behörighetsområden.

Talmannen får bara yttra sig i en debatt för att sammanfatta debatten eller för att upprätthålla ordningen. Talmannen företräder också Europaparlamentet vid internationella förbindelser, vid ceremonier samt i administrativa, juridiska och ekonomiska angelägenheter.

Totalt avgavs 713 röster. Buzek fick 555 röster och Eva-Britt Svensson 89 röster av totalt 644 giltiga röster. 69 röster ogiltigförklarades. Mandatperioden för talmannen är två och ett halvt år.För mer information kontakta:
Marina Lähteenmaa
Pressekreterare Pressekreterare
Tel: +46 8 562 444 61
Mobil: +46 70 998 96 41
marina.lahteenmaa@europarl.europa.eu