Peab AB

Jesper Göransson ställföreträdande ekonomi- och finanschef i Peab

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2003 11:51 CEST

Mats Leifland, VD i Brinova på heltid
Jesper Göransson, stf ekonomi- och finanschef i Peab
Mats Leifland kommer från och med den 1 oktober 2003 att på heltid verka som VD i Brinova och är från detta datum tills vidare tjänstledig från sin befattning som ekonomi- och finanschef och vice VD i Peab. Jesper Göransson har med anledning av detta utsetts till ställföreträdande ekonomi- och finanschef i Peab. Jesper anställdes i Peab 1996.

För ytterligare information kontakta:
Mats Paulsson, VD Peab 0431-89 135
Mats Leifland, VD Brinova 0730-70 22 22
Gösta Sjöström, Informationschef Peab 0733-37 10 10

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se