ReadSoft

JF Hillebrand automatiserar sin fakturahantering med ReadSoft Online

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 15:32 CEST

JF Hillebrand-koncernen har valt att investera i en ny fakturahanteringsprocess från ReadSoft, en globalt ledande leverantör av applikationer för automatisering av affärsprocesser och med fler än 12 000 kunder. JF Hillebrands nya och effektiviserade processhantering är baserad på ReadSoft Online som är ReadSofts molnbaserade lösning för automatisk fakturahantering.

JF Hillebrand är ett speditionsföretag, vars verksamhet består av att organisera transporter av vin och sprit från producenternas lokaler till slutkonsumenter över hela världen. JF Hillebrand arbetar med ett stort nätverk av partners som består av transport- och sjöfartsrederier. Nätverket ser till att de internationella transporterna är effektivt organiserade och JF Hillebrands erfarenhet gör att dem kan leverera en effektiv kundservice.

Med närvaro i fler än 78 länder ville JF Hillebrand uppgradera sin existerande fakturahanteringsprocess och samtidigt centralisera sin processhantering. För att lyckas med detta skapade bolaget ett servicecenter (Shared Service Center, SSC) där de kommer att bearbeta alla koncernens fakturor. Alla JF Hillebrands fakturor skannas vid sina respektive internationella kontor där de har motagits. Den extraherade informationen från fakturan hanteras därefter centralt vid servicecentret innan den överförs till företagets affärssystem.

JF Hillebrand valde ReadSoft Onlines lösning efter att ha genomfört diverse tester för att kunna validera en industriellt gångbar och skalbar metod, samt för att utvärdera ReadSoft Onlines förmåga att bearbeta stora mängder data. Mer än 800 000 fakturor från 35 platser runt om i världen kommer att hanteras årligen med hjälp av ReadSoft Online. Genom att använda ReadSofts molnbaserade automatiska fakturahanteringslösning kan JF Hillebrand öka sin produktivitet och minska sina dotterbolags tidskrävande fakturahantering.

Readsoft Online används idag av fler än 1 000 kunder och implementeringen hos JF Hillebrand visar på lösningens förmåga att hantera varierande mängder data, allt från ett par hundra fakturor till hundratusentals fakturor per år.

-Readsoft Online ger oss möjlighet att validera och matcha tusentals fakturor per dag vid en central plats. ReadSoft Online fungerar oberoende av vilken skanner och hårdvara som används och dess skalbarhet på molnet och självlärande förmåga genererar betydande effektivitetsvinster vid våra lokala kontor samt hjälper bolaget att fortsätta att växa, säger Erik Den Ouden, Global IT Director på JF Hillebrand.

-Vi är stolta över att kunna presentera denna affär som förstärker vår ledade position inom automatisk fakturahantering, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft. Detta omfattande projekt visar på vår förmåga att öka våra kunders produktivitet genom att automatisera deras processer. ReadSoft Online är en lösning som är perfekt anpassad till JF Hillebrands operativa krav, avslutar Per Åkerberg.

Om JF Hillebrand:
JF Hillebrand är världens ledande specialiserade logistikleverantör till dryckeshandeln. Med ett globalt nätverk och med huvudkontor i Mainz, Tyskland, sysselsätter företaget 2 000 medarbetare i 48 helägda kontor runt om i världen. Under 2012 rapporterade företaget en kapacitet på över 500 000 TEU: s och en omsättning om 1,2 miljarder EUR. JF Hillebrand grundades 1844 och firar 170 år av kontinuerlig handel 2014. 

Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-05-05 kl 14:00.

För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com

Om ReadSoft. ReadSoft förenklar verksamheten för företag och organisationer av alla storlekar genom automatiserad hantering av fakturor , kundordrar , avtal och övriga inkommande dokument. Lösningarna för automatiserad dokumenthantering , installerad hos kund eller i molnet, öppnar möjligheter för såväl riktigt stora som mindre och medelstora företag att konkurrera och växa genom förbättrade relationer med kunder och leverantörer, ökad effektivitet och kontroll över administrativa processer. ReadSofts lösning för elektronisk fakturahantering och e-faktura är världens mest använda. Den är helt integrerad med ERP-system från SAP och Oracle, och även flertalet ledande attest- och affärssystem. Sedan starten 1991 har företaget vuxit till en världsomspännande grupp, som erbjuder branschexpertis och support i 17 länder genom egna dotterbolag, och i fler än 70 andra genom sitt nätverk av lokala och globala parters. ReadSofts huvudkontor ligger i Helsingborg, och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap-listan. För mer information, besök www.readsoft.se .