OK ekonomisk förening

Jimmy Jansson ny ordförande i OK ekonomisk förening

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2017 16:38 CEST

OK ekonomisk förening ägs av drygt 740 000 medlemmar och koncernen omsatte ca 8 miljarder 2016/2017. Detta utöver omsättningen i OK-Q8 AB, som föreningen äger till 50 procent. Jimmy har suttit som ledamot i styrelsen sedan 2010.

- Jag är mycket tacksam för förtroendet. Konsumentkooperationen har en allt större roll att fylla i ett modernt och föränderligt samhälle där engagemang och värderingar är viktigt. Att dessutom vara med och utveckla OK ekonomisk förening i en spännande tid när bilismen i synnerhet och transporter i allmänhet står inför stora förändringar med ny teknik och beteendemönster känns otroligt stimulerande, säger Jimmy Jansson, styrelseordförande OK ekonomisk förening.

Jimmy är också Kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun samt ledamot i Sveriges Kommuner och Landstings beredning för tillväxt och regional utveckling. Han är också ledamot i styrelserna för Mälardalsrådet och Regionförbundet Sörmland. 

Nya meriterade ledamöter 

Vid stämman valdes också två nya meriterade ledamöter in till styrelsen, Tomas Norderheim, bland annattidigare vice VD och ställföreträdande koncernchef Folksam och Sten-Åke Karlsson, tidigare VD Riksbyggen. Övriga styrelsemedlemmar som fick fortsatt förtroende av föreningsstämman är Åsa Magnusson, Katarina Nyberg-Finn, Karin Mattsson Weijber och Roger Bolander. Ingrid Berglin och Marit Landegren ingår sedan tidigare i styrelsen i form av arbetstagarrepresentanter.


För mer information, kontakta gärna:

Jimmy Jansson

Styrelseordförande OK ekonomisk förening
Tel: 070-086 65 02

Linda Wilhede
Kommunikationsansvarig OK ekonomisk förening
Tel: 076 – 775 98 94
Mail: linda.wilhede@ok.se

Fakta OK ekonomisk förening
OK ekonomisk förening är en kooperation och ägs av 740 000 medlemmar runt om i Sverige. Föreningen äger 50 % av drivmedelsbolaget OK-Q8 AB och omsatte ca 8 Miljarder SEK 2016/2017 (förutom OK-Q8 AB). Övrig affärsverksamhet i OK – koncernen är fastigheter, pelletstillverkning, förlagsverksamhet, ett Green tech- bolag med fokus på laddlösningar och ett IT-konsultbolag
Läs gärna mer på www.ok.se