Svenskt resurscentrum för vetenskaplig kommunikation

JISC publicerar rapport om "E-print and Open Access Journals Delivery Models"

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 16:55 CEST

JISC har i oktober 2004 publicerat en rapport "E-print and Open Access Journals Delivery Models".

Rapporten är beställd av JISC's Journals Working Group (JWG) och har finansierats av the JISC Integrated Information Environment committee (JIIE).

Rapporten har sammanställts för JISC av The Electronic Publishing Innovation Centre (EPIC) och Key Perspectives Limited och har tittat på olika sätt att ge tillgång till e-prints och OA tidksrifter samt hur man hanterar och distribuerar dessa.

Läs rapporten här: http://www.jisc.ac.uk/journals_work.html