Nextport Business Relocation Partner

JLL förvärvar Nextport

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2015 08:14 CET

Internationella fastighetsrådgivaren JLL förvärvar Nextport Business Relocation Partner och blir därmed en av Sveriges ledande aktörer även inom hyresgästrådgivning.

– Nextports lokala nätverk och kunnande i kombination med JLLs internationella tyngd blir en oslagbar kombination för våra kunder, säger Daniel Gorosch, vd JLL Sverige.

Den svenska marknaden för hyresgästrådgivning utvecklas positivt och när JLL idag förvärvar Nextport skapas en mångfacetterad aktör med marknadsledande positioner inom hyresgästrepresentation (tenant rep), projektledning samt processledning där JLL idag är verksamt med sitt WorkSmart-koncept.

– Genom sammanslagningen kan vi nu ännu bättre möta våra kunders nuvarande och framtida behov.

JLLs målsättning är alltid att vara den ledande aktören på de marknader vi verkar på och med Nextports kompetens och starka marknadsposition, kombinerat med JLLs nätverk och tillgång till de internationella kunderna, skapar vi ett unikt och komplett kunderbjudande inom hyresgästrådgivning, säger Daniel Gorosch, vd JLL Sverige.

Nextports nuvarande vd Erik Dellner blir i och med förvärvet chef för Corporate Solutions för JLL Sverige. Marie Cronström tidigare chef för Corporate Solutions kommer att ha en ny roll som chef för affärsutveckling inom affärsområdet Corporate Solutions.

– Jag ser verkligen fram emot att leda Corporate Solutions inom JLL Sverige. Jag har nu under en tid lärt känna JLL på både lokal nivå i Sverige, samt internationellt och jag är klart imponerad över vad jag sett. Genom att kombinera vår lokala närvaro med JLLs internationella styrka skapar vi en kombination som jag bedömer kommer att vara bra för våra kunder, säger Erik Dellner, ny chef för Corporate Solutions JLL Sverige.

JLL i Sverige består nu av totalt av 97 anställda, varav ca 30 är verksamma i affärsområdet Corporate Solutions. Den närmaste tiden följer en integrationsfas där bl.a. samlokalisering kommer att ske i JLLs befintliga lokaler på Birger Jarlsgatan 25 i Stockholm. Från och med 1 april bedrivs den sammanslagna verksamheten under namnet JLL Corporate Solutions.

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Gorosch, vd JLL Sverige
Telefon 076-148 51 03, e-post: daniel.gorosch@eu.jll.com

Erik Dellner, vd Nextport
Telefon: 08-601 11 06, e-post: erik.dellner@nextport.se

...........................................................................................................................................................

Om JLL

Vi verkar för att skapa och leverera värde till våra kunder, ägare och medarbetare i en komplex värld som ständigt förändras.

JLL erbjuder kvalificerad rådgivning med inriktning på fastighetstjänster. Med 52 700 medarbetare i 1 000 städer i 75 länder tillgodoser vi lokala, regionala och globala fastighetsbehov hos våra kunder. Utifrån våra kunders förväntningar och marknadsförutsättningar tillsätter vi team av experter som med insikt och framåtblick, pålitlig analys och relevant marknadskunskap levererar integrerade tjänster. Vi attraherar och utvecklar de bästa och mest mångfacetterade medarbetarna i vår bransch och utmanar dem att utveckla långsiktiga relationer med kunderna som bygger på kvalitet, samarbete och förtroende.

I Sverige har bolaget kontor i Stockholm och Göteborg och erbjuder kvalificerad rådgivning inom transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, detaljhandelsutveckling, analys och värdering. För mer information, se www.jllsweden.se

...........................................................................................................................................................

Om Nextport

Nextport arbetar med rådgivning och projektledning i samband med lokalförändringar och erbjuder ett integrerat erbjudande som stöttar kunden så att de med lokalerna som ett strategiskt verktyg kan öka sin konkurrenskraft. Företaget omsatte 2014 ca 45 mkr med god lönsamhet.

Bland kunder kan nämnas Betsson, Corp Nordic, Electrolux, Exportkreditnämnden (EKN), Fujitsu Sweden AB, KF Fastigheter, King Landshypotek, Litorina Capital, PwC, Semper, Soliditet, Unibail-Rodamco, Vattenfall och ÅF. För mer information se www.nextport.se

www.nextport.se

...........................................................................................................................................................