JLM Data

JLM Data introducerar Levscan 3.0 nu med inbyggd Tolk och avancerat attest-flöde!

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2012 14:27 CET

Arbetsflöde i LevScan®

Inskanning 
Detta kan ske på ett antal olika sätt beroende på antal fakturor, typ av scanner & önskemål. Vid små volymer använder man sig av en lokalt kopplad scanner till datorn, som man styr med hjälp av LevScan® Alternativt scannar man via sin kopiator/scanner/printer som är kopplad i nätverk, via dess inställningar och finesser skickas de inskannade och tolkade dokumenten till Inkorgen i LevScan® för behandling.

De inskannade fakturorna sätter man in i en pärm för arkivering. Det fortsatta arbetet med fakturorna sker helt digitalt. 


Registrera tolka och kontera 
Nästa steg är att koppla fakturorna till respektive leverantör. Tolkningsfunktionen registrerar automatiskt som standard -  Leverantör, föfallodatum, fakturadatum, faktura.nr, org.nummer, belopp och moms.

Informationen i LevScan® hämtas ifrån Visma Administration och blir därmed integrerat. Det är i Visma Administration som man ändrar i leverantörsregister, kontoplan, konteringsmallar, valuta, resultatenheter, projekt etc. Denna information läses sedan in i LevScan®. Man kan även kontera manuellt i LevScan® och denna kontering behöver ej vara komplett för att skicka den vidare till attest. Det räcker med att man fyller i totalbelopp och moms och därefter låta attestanten slutföra konteringen. Resultatenhet och projekt kan också registreras enbart av attestanten om man så vill.


Godkänna och attestera
Användarna som blivit utvalda som attestanter, blir aviserade via e-mail, att det finns fakturor att attestera. Via ett enkelt men kraftfullt web gränssnitt kan nu attestanterna attestera, lägga till/ändra på kontering, resultatenheter och/eller projekt.  Den användare som ligger sist i attestkedjan är slut-attestant och när denne godkänt fakturan, flyttas fakturan in i leverantörsreskontra i Visma Administration, konterad och är nu klar för betalning. I detta register finns även en länk till den digitala kopian av fakturan, fakturan arkiveras därefter digitalt på lämpligt media.

Kunskap – Erfarenhet – Engagemang

JLM Data arbetar med helhetslösningar för våra kunder och erbjuder tjänster mot Visma affärssystem, systemutveckling och integration, kommunikation/säkerhet.

JLM Data fungerar som virtuell IT-avdelning åt små och medelstora företag och arbetar i projekt gentemot större företag.

Genom vår kunskap om olika branscher hjälper vi våra kunder att hitta den lösning som ger bäst affärsnytta.

Tel: +46(0)40 26 14 40
E-mail: info@jlmdata.se
Support: support@jlmdata.se