JLT Mobile Computers AB

JLT levererar fordonsdatorer till FedEx i USA

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 14:12 CEST

JLT Mobile Computers AB (publ) ("JLT") har erhållit sin första order på miljötåliga fordonsmonterade PC-datorer för användning hos FedEx, en av världens största användare av fordonsdatorer. Beställare är JLT:s amerikanska säljpartner JLT Mobile Computers Inc. Ordervärdet uppgår till 2 MSEK.


Världens största datoriserade fordonsflotta
Mot bakgrund av att vi ser FedEx som en av de största och mest attraktiva kunderna i transportsegmentet har JLT specialanpassat en av bolagets standardprodukter för att helt möta FedEx unika kravbild. Produktflexibiliteten tillsammans med vår höga kvalitet gör att vi nu kvalificerat oss till att FedEx genomför en fälttestar av ett stort antal JLT-datorer, säger Jan Olofsson, verkställande direktör på JLT.

Leder utvecklingen av "trådlösa" transport tjänster
FedEx leder utvecklingen genom att i 210 länder erbjuda "trådlösta" lösningar som integrerar information om transporter, godssökning och tariffer in i slutkundernas egna system. Fordonsdatorerna är därför affärskritiska vilket gör att produkt- och leverantörsutvärderingen är mycket omfattande. Den nu erhållna ordern är en milstolpe i ambitionen att bli en av FedEx huvudleverantörer av mobildatorer, vilket inkluderande vår nya produkt Field Tablet PC, avslutar Olofsson.

Ytterligare information
Jan Olofsson, VD i JLT Mobile Computers AB (publ), 0470-445 40
Ola Blomberg, VVD/CFO i JLT Mobile Computers AB (publ), 0470-445 73

Se även JLT:s hemsida: www.jltmobile.com
________________________________________________
JLT Mobile Computers utvecklar och marknadsför mobildatorer av PC-typ för professionella användare, i internationella tillämpningar.

Mobildatorerna kännetecknas av mycket hög driftssäkerhet även i de mest krävande miljöer såsom användning inom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, militär- och räddningsfordon.

Tillverkning och försäljning sker via partners, som tillför värde till produkten och därmed utgör en fundamental framgångsfaktor för verksamheten.

JLT är baserat i Växjö. Omsättningen förväntas i år uppgå till 84-90 MSEK. Bolagets aktie handlas på Nya Marknaden.