NS Sensus

JO anmälan av förvaltningsdomstolarna i Sundsvall, Härnösand och Umeå

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2013 21:54 CET

Gränsöverskridande vård mål har icke handlagts rättssäkert av förvaltningsdomstolarna i Sundsvall(Kammarrätten), i Härnösand(förvaltningsrätten) och Umeå(förvaltningsrätten) utifrån av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare.Därför anmäls nu de ansvariga beslutsfattarna i respektive domstol till JO.


Brottsmisstankar går icke ställa bortom all rimlig tvivel och det är nu JO:s ansvar att besluta om vilka åtgärder som skall vidtagas utifrån JO:s ansvar.


Allmänheten förutsätter utifrån att det bevisas att det är ett generellt och systematisk förfarande inom förvaltningsdomstolar att JO agerar mycket kraftfullt för att värna av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare.


Du läser hela anmälan via denna länk
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2013/02/JO-anm%C3%A4lan-av-f%C3%B6rvaltningsdomstolarna-i-Ume%C3%A5-H%C3%A4rn%C3%B6sand-och-Sundsvall-20130224.pdf

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBUhttp://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se