NS Sensus

JO anmälan av Högsta Förvaltningsdomstolen

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 22:53 CET

Högsta förvaltningsdomstolen JO anmäls och därtill begärs av JO att tidigare JO-anmälningar, som alla i grunden berör gränsöverskridande vård utifrån EU-rättigheten till fri rörlighet, samordnas.

 Domstolskorruption är inget nytt känt i Sverige, sedan tidigare känt är:

Om Domstolskorruption som samhällsproblem.

 Korruption inom domstolar: 1995 konstaterades att domstolskorruption är ett problem av Bertil Fiskesjö, docent i juridik, riksdagsman, ordförande i konstitutionsutskottet och vice talman.

Du läser hela JO-anmälan via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2013/02/JO-anm%C3%A4lan-av-H%C3%B6gsta-f%C3%B6rvaltningsdomstolen-och-beg%C3%A4ran-om-samordning-med-tidigare-JO-anm%C3%A4lningar.pdf


Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se


Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/