NS Sensus

JO anmälan av Socialdepartementet och Försäkringskassan

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2013 21:25 CET

Allmänheten är i beroendeställning till myndighetsutövarna, dessa har mycket stor makt som de uppenbart missbrukar gentemot allmänheten,och de svar på avgörande rättssäkerhetsfrågor som begärts och påmints om.


Trots påminnelser underlåter och undanhåller dels Socialdepartementet och dels Försäkringskassan allmänheten svar på avgörande rättssäkerhetsfrågor som berör området gränsöverskridande vård inom EU/EES. Missbruket av makt sprider sig genom det myndighetsutövande Sverige, det missbruket är det JO:s skyldighet att ombesörja så att det upphör. 


Brottsmisstankar som bl.a. tjänstefel går icke att ställa bortom all rimlig tvivel utifrån vad som delges i JO anmälan.


Du läser hela JO anmälan via denna länk


http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2013/03/JO-anm%C3%A4lan-av-Socialdepartementet-och-F%C3%B6rs%C3%A4kringskassan-20130302.pdf

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBUhttp://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se