Patent- och registreringsverket, PRV

JO avskriver språkkonsultens anmälan mot PRV

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2013 15:00 CEST

JO avskriver språkkonsultens anmälan mot PRV

Förra veckan rapporterades att PRV hade JO-anmälts för att inte leva upp till språklagens krav på vårdat och begripligt språk. Anmälaren, en språkkonsult, hänvisade till att det företag som hon var knuten till hade ansökt om registrering av ett varumärke. PRV hade svarat med ett föreläggande som språkkonsulten i sin JO-anmälan kritiserade som bristfälligt på olika sätt.

JO har nu beslutat att avskriva anmälan. I sitt beslut skriver chefsjustitieombudsmannen helt kort att det som anförts inte ger tillräcklig anledning till någon åtgärd och att anmälan därför inte kommer att utredas.

Per Holmstrand, chefsjurist på PRV, säger i en kommentar att avskrivningsbeslutet inte är oväntat:

- PRV håller med om att föreläggandet skulle ha kunnat göras bättre, men menar att texten inte är så krånglig att den skulle vara oförståelig för mottagaren. JO har inte skickat anmälan på formell remiss till PRV men har troligen för egen del gjort ungefär samma bedömning som PRV uttryckt i media.

Per Holmstrand säger också att PRV:s arbete med att förbättra texter till sökande och kunder nu fortsätter:

- Immaterialrätten är delvis rätt komplicerad och det är inte alltid så lätt att tydliggöra vad lagar och andra regler innebär. Men språkvård är sedan länge en självklarhet för PRV, och kritik av det slag som kommit via JO-anmälan ger en påminnelse om att vi ska anstränga oss ännu mer.

Kontaktinformation:
Stina Lilja
stina.lilja@prv.se
0703-90 21 25

Allmänna frågor:
PRV Kundtjänst
kundtjanst@prv.se
08-782 28 00


Kort om PRV
På PRV har vi förmånen att arbeta med nya idéer i teknikens framkant – varje dag. PRV ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. Vi ger dig möjlighet att byta ditt personnamn och skaffa utgivningsbevis för tidskrifter. Vi erbjuder uppdragstjänster och kurser inom alla våra områden.