Nättidningen Payback / Payback Sverige

JO har beslutat utreda ärendet kring julfesten hos Punisher MC!

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2012 17:02 CEST

JO har idag brevledes meddelat Payback Sverige, som är juridiskt ombud i ärendet diarienummer: 586-2012, att ämbetet inleder en utredning med anledning av klagomålen kring julfesten hos Punisher MC. Polismyndigheten i Skåne anmodas att företa en utredning samt inkomma med yttrande senast den 18 maj 2012.

Berörda befattningshavare ska ges tillfälle att yttra sig och yttrandet ska innehålla en redogörelse för handläggningen och myndighetens bedömning av denna.

Polismyndigheten anmodas särskilt att yttra sig i följande avseenden:

1. Vad var den rättsliga grunden för att a) beordra var och en av de berörda festdeltagarna att sätta sig på marken utomhus, b) inte låta dessa resa sig eller lämna platsen och c) använda våld i de fall ordern inte efterkoms?

2. Vad var den rättsliga grunden för att i förekommande fall belägga festdeltagare med handfängsel?

3. Vilka överväganden låg till grund för åtgärden att kroppsvisitera samtliga festdeltagare och vad var den rättsliga grunden för att fotografera dessa personer?

Polismyndigheten i Skåne står nu under två utredningar för insatser mot bikerkulturen!

Vi berättade redan förra veckan att Polismyndigheten i Skåne var hårt pressade då de av JO beordrades att genomföra en ny utredning och avge ett nytt yttrande i ärendet. Ovanpå det fallet kommer nu fallet med de många övergreppen mot de inbjudna gästerna till Punisher MC:s julfest. 

En särskild granskning av Polismyndighetens arbetsmetoder överhuvudtaget mot svensk bikerkultur kommer allt närmare!

Länk till Punisher MC-ärendet:
http://www.payback.name/?p=5388

Wheel Legs MC-ärendet:
http://www.payback.name/?p=5905

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name