Lunds universitet

JO ser ingen anledning till åtgärd i professorsutnämning

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 10:29 CEST

I slutet av juni JO-anmälde fyra professorer lärarförslagsnämnden för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Anmälan handlade om hanteringen av tillsättningsärendet Krister Stendahls professur i Jerusalem, en professur som i maj månad gick till Jesper Svartvik.
I ett beslut meddelar nu Justitieombudsmannen att de lämnar anmälan utan någon åtgärd och hänvisar till att ärendet ska hanteras som en vanlig överklagan av Överklagandenämnden för högskolan.
Inte heller i något annat avseende ger anmälan anledning till åtgärd från JOs sida, står det i beslutet.

Ulrika Oredsson