Nättidningen Payback / Payback Sverige

JO-svar i Punisher MC:s julfestärende inlämnat!

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2012 16:41 CEST

Efter sedvanligt nära samarbete mellan Payback Sverige och anmälande part och efter juridiska överväganden har nu ett svar på polismyndighetens yttrande i JO-utredningen sammanställs och inskickats till JO för vidare bedömning.

Ärendet handlar om de många och allvarliga polisiära övergrepp som deltagarna i en julfest för inbjudna vänner hos Punisher MC utsattes för.

Länk till artikeln om övergreppsarterna i samband med julfesten:
http://www.payback.name/?p=5260

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name