Regionförbundet Örebro

Joakim Palme och Emma Leijnse till regionalt utvecklingsforum

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 11:19 CEST

Kunskap och kompetens är det första målområdet i Örebroregionens utvecklingsstrategi, RUS. Här krävs det stora insatser för att vi ska nå målen om en väl fungerande kompetensförsörjning och att eleverna i grundskolan ska nå kunskapsmålen.

Tid: 13.00 – 16.45
Intervjutid: 14.30 – 14.55
Plats:  Elite Stora Hotell, Örebro
Vid frågor:  Sofia Kjörk 073-572 63 42, Irén Lejegren 070-663 19 75

Den här dagen gör Joakim Palme en analys av läget i Sverige och våra egna medarbetare visar läget i regionen. Goda exempel att hämta inspiration från bjuder journalisten Emma Leijnse, moderatorn Fredrik Svensson och politiker och tjänstemän från olika organisationer i länet på.

– Traditionellt sett har Sve¬rige haft goda resultat, men nu har vi halkat ned och ligger på en genomsnittlig nivå. Det är vi och Irland som på kort tid försämrat oss mycket. Riktningen är mer alarmerande än nivån tycker jag, säger Emma Leijnse.

– Mitt budskap är att vi måste investera i både det mänskliga och det sociala kapitalet. Det är strategiskt för att vi ska kunna möta utmaningarna med Sveriges åldrande befolkning, säger Joakim Palme.

Journalister är varmt välkomna hela dagen.

Under dagen är det även release för det nya magasinet Utvecklas. Magasinet innehåller artiklar angående målområdet kunskap och kompetens.

Ladda ned magasinet Utvecklas

Läs hela programmet för regionalt utvecklingsforum

Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.